ONTDEK EN ONTWIKKEL JE INNER MONK

Binnenin ons leeft een verlangen om dichtbij God te zijn. We zijn Godzoekers. We hebben allemaal een inner monk. Maar we vergeten hem (of haar) vaak. Daarom is het belangrijk tijd te nemen om aandacht te geven aan onze inner monk. Lectio divina helpt je daarbij.

Lectio divina (letterlijk: goddelijk lezen) is een monastieke manier van Bijbellezen. Langzaam. Liefdevol. Luisterend. In de stilte. Hier klopt het hart van lectio divina: dat de Geest je in het hier en nu door het Woord aanspreekt en dat hij je in het hier en nu wil vormen naar het beeld van Jezus.

1 LECTIO – LEZEN

Ik lees de tekst bij herhaling aandachtig. Wat staat er precies? Ik leer de woorden zo uit mijn hoofd dat ze in mijn hart komen. Welk woord of zinsdeel spreekt me speciaal aan?

2 MEDITATIO – OVERDENKEN

Ik maak met mijn verstand en mijn gevoel verbinding met datgene waar het in de tekstwoorden over gaat. Wat doet het mij persoonlijk? Wat betekent het in mijn dagelijkse leven? Vind ik het mooi? Of moeilijk? Welke gedachten en gevoelens, herinneringen en beelden komen bij me  boven?

3 ORATIO – BIDDEN

Ik laat het mediteren overgaan in een dialoog: de tekstwoorden worden tot gebed. Ik vraag, smeek, dank, loof, huil, juich. Ik reageer op wat ik Gods Geest door de woorden van de tekst heen tegen mij hoor zeggen.

4 CONTEMPLATIO – AANSCHOUWEN

Ik kom voorbij de woorden tot rust in Gods genadige aanwezigheid. Dit is de tijd om me in stilte te verwonderen, om de Geest zelf te laten zorgen voor mijn ziel. De Heer kijkt mij liefdevol aan en ik rust in zijn liefde.

Jesaja 30:15

Dit zegt God, de HEER,
de ​Heilige​ van Israël:
‘In rust en ​inkeer​
ligt jullie redding,
in geduld en vertrouwen
ligt jullie kracht.’

Matteüs 11:28
Jezus zegt:
‘Kom naar mij,
jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.’

 

Aandacht voor je inner monk: een lectio divina oefening

Stap 1 Zoek een rustig plekje op. Ga zitten en word stil.

Stap 2 Lees de gekozen tekst enkele keren hardop.

Stap 3 Start het audiobestand ‘Ademruimte’ (maak een keuze voor het aantal minuten). Gebruik de tijd tussen begin- en eindsignaal (in beide gevallen klinkt drie keer een gonggeluid, met daartussen stilte) om vanuit de vier perspectieven van lectio, meditatio, oratio en contemplatio te luisteren naar de woorden van de tekst.

  • Audio Ademruimte: 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 minuten

Stap 4 Maak een bewuste overgang vanuit de stilte naar wat je nu gaat doen. Wees aandachtig aanwezig.