PERSBERICHT, Zwolle 9 augustus 2021

Vanaf 1 september 2021 is de School voor Spiritualiteit actief. Dit is een online initiatief van predikant, schrijver en docent Jos Douma uit Zwolle. Hij biedt online cursussen aan over spirituele thema’s als gebed, meditatie, contemplatief bijbellezen en stilte.

Op vrijdag 3 september begint de School voor Spiritualiteit met de online cursus ‘Geworteld leven. Groeien in spiritualiteit’. Deze cursus markeert de meer officiële start van deze online school waarvan de activiteiten zijn ontstaan in de coronaperiode.

Corona en kerk

In maart 2020, bij de start van de coronacrisis, besloot Jos Douma een geplande cursus ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ in Veenendaal om te zetten naar een online cursus. Voor deze cursus die zeven weken duurde schreven zich meer dan 2000 deelnemers in.

De cursus ‘Geworteld leven’ die op 3 september van start gaat, biedt de deelnemer gedurende 11 weken een laagdrempelige introductie in vragen als: Wat is spiritualiteit? Hoe kan ik spiritueel leven? Welke rol speelt de Geest in spiritualiteit? Hoe kun je dagelijks als leerling van Jezus leven? Ook biedt de cursus veel hulp om spiritualiteit praktisch te maken met behulp van spirituele oefeningen.

Tijd van zielsarmoede

De School voor Spiritualiteit wil online cursussen, retraites, colleges en vieringen aanbieden voor alle mensen die zoeken naar meer stilte, ruimte en diepte in hun leven. Het aanbod van de School voor Spiritualiteit wil ook een antwoord zijn op het vaak geconstateerde ‘spiritueel tekort’ in veel, met name protestantse kerken.

In een tijd van ‘zielsarmoede’ (de term is van Tim Vreugdenhil, auteur van ‘Opener dan ooit. Nieuwe kansen voor kerken’) is het van groot belang aandacht en zorg voor de ziel te hebben. Daar gaat spiritualiteit over: leven vanuit je ziel, leven in de Geest van Jezus Christus.

Webinar

Op maandagavond 30 augustus is er een live webinar waarin Jos Douma ingaat op de start van de School voor Spiritualiteit en waarin hij de cursus ‘Geworteld leven’ verder introduceert.

Wie meer informatie zoekt of zich wil aanmelden voor een online cursus of retraite kan terecht op www.levenindekerk.nl.

— EINDE PERSBERICHT —