Margaret Becker, Say the Name:

Een zoeter klinkend woord
A more sweeter sounding word

hebben deze lippen nooit gezegd
These lips have never said

Een vriendelijke naam, zo mooi
A gentle name so beautiful

Mijn hart kan die niet vergeten
My heart cannot forget

Gewoon een fluistering is genoeg
Just a whisper is enough

Om mijn ziel op haar gemak te stellen
To set my soul at ease

Alleen maar denken aan deze naam
Just thinking of this Name

Brengt mijn hart tot rust
Brings my heart to peace

Zeg de naam
Say the Name

Zeg de naam die de ziel kalmeert
Say the Name that soothes the soul

De naam van zachte genezing
The Name of gentle healing

En onveranderlijke vrede
And peace immutable

Ik zal de naam zeggen die mijn roep heeft gehoord
I’ll say the Name that has heard my cry

die mijn tranen heeft gezien en gedroogd
Has seen my tears and wiped them dry

Van nu tot het einde der tijden
From now until the end of time

Ik zal de naam zeggen
I’ll say the Name

Mag ik nooit zo krachtig worden
May I never grow so strong

Dat mijn hart niet kan worden geraakt
That my heart cannot be moved

Moge ik nooit zo zwak worden
May I never grow so weak

Dat ik bang ben om de waarheid te spreken
That I fear to speak the truth

Ik zal deze heilige naam zeggen
I will say this holy Name

Het maakt niet uit wie het ermee eens is
No matter who agrees

Want geen andere naam op aarde
For no other name on earth

Betekent zoveel voor mij
Means so much to me

Met alle verering die ik kan vinden
With all the honor I can find

Met heel mijn hart, mijn ziel, mijn verstand
With all my heart, my soul, my mind

Zal ik de naam zeggen
I will say the Name

Zonder verdediging, zonder schaamte
Without defense, without shame

Ik zal altijd de naam uitspreken
I will always speak the Name

Van JEZUS
Of JESUS

Van nu tot het einde der tijden
From now until the end of time

Zeg de naam
Say the Name