• Vind je bidden ook lastig? Maar zou je er wel graag in willen blijven investeren?
  • Vraag je je af of er misschien ook andere vormen van gebed zijn die beter voor jou werken?
  • Zoek je nieuwe inspiratie voor je gebedsleven op een toegankelijke manier?

De cursus is op 21 mei 2021 afgerond. Via onderstaande button kom je op een pagina waar alle podcasts en teksten bij elkaar staan!

Een cursus in podcastvorm in de 50dagentijd

In de vijftigdagentijd 2021 (vanaf maandag 5 april) is er een online cursus over Zin in bidden. De cursus is gebaseerd op het boek ‘Zin in bidden’ dat verscheen in 2017 (het boek is niet meer verkrijgbaar).

Dit moet je weten

  1. De cursus start op maandag 5 april (Tweede Paasdag) en duurt tot vrijdag 21 mei (de vrijdag voor Pinksteren).
  2. Drie keer in de week (op maandag, woensdag en vrijdag) ontvang je per mail een podcast met daarin een reflectie, een praktijk en een gebed. De podcast heeft een lengte van rond de 8 minuten.
  3. Bij elke podcast vind je ook een webpagina met de uitgeschreven tekst, verdiepend materiaal, reflectievragen en persoonlijke opdrachten.
  4. Op vier momenten zal er een webinar zijn via YouTube Live waarin je informatie en inspiratie ontvangt naar aanleiding van de podcasts die geweest zijn en vragen die gesteld zijn door deelnemers. De data daarvan worden nog vastgesteld. Webinars zijn altijd achteraf terug te zien.
  5. Aan het volgen van deze cursus zijn vooraf geen kosten verbonden. Wel vraag ik na afloop om een vrijwillige donatie als bijdrage in de onkosten en om je waardering voor de cursus tot uitdrukking te brengen. Als je geen financiële ruimte hebt om een donatie te geven, is dat helemaal goed. Ook dan kun je gewoon meedoen!

Dit levert de cursus je op

  • Nieuwe inspiratie voor je gebedsleven.
  • Meer zin in bidden.
  • Zicht op en ervaring met meer gebedsvormen dan je kende.