Vandaag mag ik schrijven over een onderwerp dat ik zó geweldig mooi vind. Het is het allermooiste wat er is. Je raakt er nooit over uitgedacht en je raakt er nooit op uitgekeken. Altijd is het weer anders en nog mooier dan je dacht. Het gaat over de glorie van Jezus. Over zijn heerlijkheid en macht en verhevenheid. Over zijn schitterende uitstraling en zijn krachtige indrukwekkendheid. Want Jezus is machtig. Jezus is krachtig. En Jezus is prachtig.

Wat me een tijd geleden erg geraakt heeft, is dat Jezus vlak voordat hij definitief de weg naar het kruis op gaat (je hoort in de verte de soldaten al aankomen) in gebed is, en dat hij zijn gebed eindigt met deze vraag: ‘Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd’ (Johannes 17:24). Dit is Jezus’ laatste wens, zijn ultieme verlangen: dat wij zijn grootheid, zijn glorie mogen zien! Je zou haast denken dat op dat moment onze zonden hem wel bezig zouden houden. Want ging Jezus daarvoor niet sterven aan het kruis? En natuurlijk, ook daarvoor is hij aan het kruis gestorven. Maar de vergeving van onze zonden is niet een einddoel. De vergeving van onze zonden is een stap op weg naar het einddoel: dat we de heerlijkheid van Christus zullen zien.

Dat zal pas in de hemel en op de nieuwe aarde volmaakt zijn. Daarvan ben ik me zeer bewust. Maar dat wil niet zeggen dat we hier op aarde niets van die heerlijkheid kunnen zien. Want we hebben niet alleen ogen in ons hoofd (waarmee we nu de glorie van Jezus inderdaad niet kunnen zien) maar we hebben ook nog de ogen van ons hart! En met die door de Geest aangeraakte ogen kunnen we nu al een blik werpen in de hemel om de glorie van Christus ons tegemoet te zien stralen. Het is overweldigend. Het is zo groot en zo licht en zo bijzonder.

En ik zou willen dat jij ook (nog meer) onder de indruk raakte van de heerlijkheid van Jezus. We zijn vaak zo bezig met van alles en nog wat. In ons dagelijkse leven, al onze zorgen en vreugden, ons werk en ons gezin. Ook in het kerkelijke leven houden zoveel dingen die niet verkeerd maar ook niet belangrijk zijn ons vaak zo bezig dat we niet langer geconcentreerd zijn op dit ene grote, dit allermooiste, dit onvergankelijke dat altijd blijft: de glorie van Jezus.

Daarom wil ik je aanmoedigen om niet alleen vandaag maar ook in de tijd die komt veel bezig te zijn met de heerlijkheid van Gods Zoon (echt, er zijn mindere onderwerpen) en om Gods Geest te bidden of hij je ogen daarvoor wil openen. Want hoe mooi de dingen in ons leven ook kunnen zijn (naast wat moeilijk is), het gaat voorbij. Er komt een moment, al in dit leven, dat je zegt: heb ik me daar nu druk om gemaakt, heb ik daar nu zoveel tijd in gestoken?

Een Bijbelwoord dat mij daarbij erg helpt om me te concentreren op de glorie van Jezus, komt uit het boek Openbaring. Lees maar mee: ‘Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan’ (Openbaring 5:5-6). We zien Jezus hier als een leeuw. Een leeuw is bewonderenswaardig vanwege zijn kracht en koninklijkheid. Maar deze leeuw in de hemel is tegelijk een lam. Een lam is bewonderenswaardig vanwege zijn zachtmoedigheid en liefelijkheid.

Jezus Christus is leeuw en lam tegelijk!

In hem gaan totaal verschillende volmaaktheden samen. Dat is zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn luister die al onze aanbidding waard is: dat in hem alle voortreffelijkheden samengaan.

Wij bewonderen en verheerlijken hem om zijn grootheid, maar meer nog omdat zijn grootheid samengaat met zijn nederigheid.

Wij bewonderen en verheerlijken hem om zijn rechtvaardigheid, maar meer nog omdat zijn rechtvaardigheid samengaat met zijn barmhartigheid.

Wij bewonderen en verheerlijken hem om zijn goddelijkheid, maar meer nog omdat zijn goddelijkheid samengaat met zijn menselijkheid.

Wij bewonderen en verheerlijken hem om zijn opstandingskracht, maar meer nog omdat zijn opstandingskracht samengaat met de zwakheid die zichtbaar werd aan het kruis.

Wij bewonderen en verheerlijken hem om zijn ondoorgrondelijke wijsheid, maar meer nog omdat zijn wijsheid samengaat met zijn eenvoud.

De Geest van Jezus wil onze ogen openen voor deze stralende werkelijkheid en ons brengen tot aanbidding: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank’ (Openbaring 5:12)!

Om te doen

Bewonder de ondergaande zon, de sterrenhemel bij een heldere nacht, een regenboog, een waterval. Geniet van een schilderij, een mooi muziekstuk, de kleuren in de natuur. En bedenk daarna één ding: de schoonheid van Jezus overtreft dit alles verre!

Om te leren

Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd (Johannes 17:24).

Om te bidden

Heer Jezus Christus,

wat bent u groot en wat bent u klein,

wat bent u sterk en wat bent u zwak,

wat bent u wijs en wat bent u eenvoudig,

wat bent u verheven en wat bent u nederig,

wat bent u rijk en wat bent u arm,

wat bent u al mijn aanbidding waard!

Amen.