Een meditatie

 

Stilte is een ruimte die gekleurd wordt door de aanwezigheid van een Ander. Een ruimte die bedoeld is om op Adem te komen.

– –

Stilte is een uitsparing in de al maar durende opeenvolging van de dingen. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Het gaat maar door. En Hij komt er niet tussen. Hij klopt aan de deur. Maar ik ben er niet. Ik ben er nooit. Stil zijn is ruimte scheppen in de tijd. Ruimte bij de deur. Ruimte voor God. Stilte is een uitsparing die gevuld wordt door een Ander.

– –

Stilte is een oase van rust in de woestijn van oorverdovende geluiden. Het lawaait maar door. Het lawaait maar door. Het lawaait maar door. Mijn oren worden doof voor het geluid van de Geest. Doof voor de storm van de Heilige. Want ze zitten vol woestijnzand. Stil zijn is de Geest mijn oren schoon laten waaien. Stilte is het suizen van de zachte koelte.

– –

Stilte is de eenzaamheid waarin ik de Ander tegenkom. Stilte is de eenzaamheid waarin de Ander me tegenkomt. Stilte is een plaats van ontmoeting wanneer God Zich in Woorden openbaart. Stil zijn is samen zijn met God. Stil worden is God zoeken.

– –

Stilte is de muziek van zuiver zwijgen. Mijn woorden worden stilgelegd. Mijn gedachten komen tot rust. Mijn gesprekken staken. Stil zijn is een zwijgen om te luisteren. Te luisteren naar God die aan het Woord wil komen. De stilte maakt me tot een leerling van de Meester. De Meester leert me in het zwijgen te luisteren naar de Stem.

– –

Stilte is de moeder van het gebed. Pas als ik mezelf het zwijgen heb opgelegd, pas als ik zelf heb leren luisteren naar de Woorden, kan ik opnieuw tot spreken komen. Omdat de woorden me worden aangereikt. Here, leer ons bidden. In de muziek van zuiver zwijgen klinkt de roep tot tweegesprek. Stil zijn is zwijgen en luisteren en dan spreken.

– –

Alleen kan ik de stilte niet aan. Zonder God gaat het niet. Stilte zonder God is: teruggeworpen worden op mezelf. Stilte zonder God is: lege stilte. Maar de stilte is voor God. De stilte bedoelt niet mezelf op mezelf terug te werpen. Juist niet. In de stilte word ik, achter Adem gekomen als ik ben, weer echt mens. Mens voor God. Mens voor anderen.

– –

Levende Woorden worden in de stilte gehoord. Levende Woorden worden vanuit de stilte gesproken.

 

Psalm 37:7
Wees stil voor de HERE.

1 Samuël 3:10
Spreek, want uw knecht hoort.

1 Koningen 19:12
En na het vuur het suizen van een zachte koelte.

Lukas 5:16
Maar Jezus trok zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden.