pasenpaulabspoelPasen staat voor mij vóór alles voor nieuw leven. Hét nieuwe leven. Dat is mijn statement op Pasen 2009: Ik geloof in Jezus. Ik geloof in het nieuwe leven. In deze foto die Paul Abspoel heeft aangeboden met de uitnodiging om er Paasgedachten aan te verbinden zie ik dat nieuwe leven in het licht op me afkomen. Of ook: ik zie het licht van het nieuwe leven als een wenkend perspectief.

Het lied dat me door gedachten speelt als het gaat om het nieuwe leven is Gezang 87 uit het Liedboek voor de Kerken. Vooral omdat daar in het spoor van Romeinen 6 zo fundamenteel onder woorden wordt gebracht dat we voor de zonde dood zijn: ‘Wat God heeft afgeschreven zal niet herleven.’

Wij willen God de ere geven
en maken zijn genade groot;
want wij zijn voor de zonde dood
en wat God zelf heeft afgeschreven
zal niet herleven.

Wij zijn met onze Heer verbonden
en door de doop Hem toegewijd.
Wij gingen midden in de tijd
in Christus dood voor onze zonde
geheel te gronde.

De mensheid der verloren tijden
deed Christus sterven aan zijn kruis,
opdat Hij uit het slavenhuis,
als nieuwe mensen, zijn bevrijden
zou uitgeleiden.

Al onze boosheid en ellende
ging met de Heer ter rust in ’t graf.
Wij zijn ontslagen van de straf
en God wil zich weer tot ons wenden
als zijn gekenden.

Zoals de Christus is verrezen
door ’s Vaders heerlijke overmacht,
zo zijn ook wij aan ’t licht gebracht
om nieuw te leven, zonder vrezen,
nu en na dezen.