jezusbergrede2Aan het begin van het kerkelijk seizoen heb ik een preek gehouden over het begin van de Bergrede. De titel van de preek was: ‘Gezocht: leerlingen. De glorie van Christus als Leraar’.

Beluister de preek | Lees de preeksamenvatting

Pas de afgelopen maanden heb ik me verder verdiept in de Bergrede en de betekenis daarvan voor het leven in het koninkrijk van de hemel, met name door het lezen van Dallas Willards boek ‘The Divine Conspiracy. Rediscovering Our Hidden Life in Christ’. Deze week van Pasen ben ik weer extra intensief bezig met de thematiek van Jezus als leraar en ons zoekt om leerlingen van het koninkrijk te zijn (vooral hoofdstuk 8 van Willards boek spreekt me zeer aan: ‘On Being a Disciple, or Student, of Jesus’). De Paaspreek die ik vandaag hield ging er al over. We stonden stil bij de eerste woorden die Jezus na zijn opstanding sprak volgens het Matteüs-evangelie: “Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien” (Matteüs 28:10).

Beluister de preek: ‘Er gaat niets boven Galilea: Jezus en het nieuwe leven’

Een wat merkwaardige opdracht: wat moeten de leerlingen nu in het hoge Noorden (het Groningen) van Israël? Als we bedenken dat Galilea, en met name de berg daar waar Jezus onderricht gaf, onze aandacht opnieuw richt op de Bergrede, wordt duidelijk dat Jezus na zijn opstanding zegt: ‘Ga terug naar mijn onderwijs in de Bergrede waarin ik het Koninkrijksleven ontvouw! Het opstandingsleven, het nieuwe leven vind je in de woorden die ik in Galilea gesproken heb!’

Komende zondag hoop ik in twee preken verder bezig te zijn met deze thematiek. In de morgendienst zal het gaan over Matteüs 28:16-20. ’s Middags staan in een preek naar aanleiding van Zondag 7 (‘Wat is waar geloof?’) de woorden uit Matteüs 11:28-30 centraal.