De maand november 2009 is dit jaar voor de derde keer de Maand van de Spiritualiteit. Momenteel (begin juli 2009) werk ik tussen de bedrijven door aan een kleine publicatie (64 pagina’s) die aan het begin van de Maand van de Spiritualiteit moet verschijnen. Het zal een boekje zijn waarin ik een eenvoudig en persoonlijk pleidooi voor christelijke spiritualiteit voer.

Onze tijd is een spirituele tijd en het is belangrijk om als christenen en als kerken te onderzoeken wat spiritualiteit voor onszelf eigenlijk betekent. Wat hebben wij te bieden aan mensen die zoeken naar spiritualiteit? Durven wij dat zoeken ook overtuigd op een noemer te brengen: die van de naam van Jezus Christus?

Ik vind het een mooie uitdaging om de komende maanden rustig aan dit boekje te werken. Veel nieuws hoef ik er niet voor te bedenken omdat ik in de voorbije jaen her en der al van alles heb geschreven rond deze thematiek. Het gaat er nu meer om dat ik een stijl en een opbouw vind die tegelijk eenvoudig en verdiepend, verrijkend en persoonlijk is. Het moet een boekje worden dat in elk geval voor ‘gewone’ christenen (en kerkgangers) onder woorden brengt waar het over gaat als er gepraat wordt over ‘spiritualiteit’. Sterker nog: ik zou heel graag willen dat de lezer van het boekje al lezend een dieper verlangen krijgt om spiritueel te leven, geworteld en gegrond in de allesomvattende liefde van Christus.

De titel heb ik gekozen in aansluiting bij het thema van de Maand van de Spiritualiteit 2009: ‘Wortel schieten’. Dat beeld brengt mij direct bij Psalm 1:3 en bij Kolossenzen 2:6-7. Deze Bijbelverzen komen daarom tot klinken in respectievelijk het openingshoofdstuk en het slothoofdstuk.

Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Volg de weg van Christus Jezus,
nu u hem als uw Heer aanvaard hebt.
Blijf in hem geworteld en gegrondvest,
houd vast aan het geloof dat u geleerd is
en wees vervuld van dankbaarheid.

Heb je ideeën of wensen voor de inhoud van dit boekje? Laat het me weten! Ik zou heel graag willen dat het boekje geschikt is om te bespreken in groepen die verlangen naar verdieping van hun spiritualiteit. Dus als je in die richting tips hebt, geef het door!