fotoboekjedeontmoetingHij is er! Het retraiteboek dat ik al lang wilde schrijven en dat ik in de zomer afrondde. Een uurtje geleden ging de bel en werd er een doos met 15 exemplaren afgeleverd. Het is een prachtig boekje geworden: klein van formaat. ligt lekker in de hand, een prachtig omslag, hard kaft en met een fraai rood leeslint! De uitgever (Kok, Kampen) heeft er ook erg z’n best op gedaan en  het reslutaat mag er zijn.

Het is mijn hoop dat dit boekje in veel handen zal komen, en vooral dat velen zich uitgenodigd voelen om retraitemomenten in hun leven in te bouwen, op zoek naar de ontmoeting met Jezus. In het voorwoord heb ik ook iets geschreven over geestelijke strijd die het zoeken van de ontmoeting (en het schrijven van een boek daarover) met zich meebrengt:

Elke geestelijke oefening is omgeven door een hunkeren naar de Heer en tegelijk een je voor hem willen verschuilen. We worden aangetrokken tot een leven met Jezus en het schrikt ons tegelijk ook steeds weer af. We willen graag en durven toch ook weer niet. We voelen ons open en toch ook gesloten. Er is een vlammend verlangen en tegelijk een verlammende verlegenheid. Het is precies binnen die dubbelheid dat we leren bidden, leren Bijbellezen, leren mediteren of leren stil zijn. Leren leven met de Heer is een proces van geestelijke groei, en die groei gaat altijd gepaard met geestelijke strijd.

Ik hoop dat de inhoudsopgave ook een uitnodiging is om snel op zoek te gaan naar dit boek…

VOORWOORD

INLEIDENDE OVERDENKINGEN

[1] Verlangen naar echte ontmoeting
[2] Hoe gaat het met je ziel?
[3] Levend en krachtig is het woord
[4] Retraite als spirituele oefening

TWAALF UREN MET JEZUS

[JEZUS KIJKT JE AAN]
eerste uur | Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen
tweede uur | Jullie zijn mijn moeder en mijn broers
derde uur | Eén ding ontbreekt u
vierde uur | Juist jij zult me vannacht verloochenen

[JEZUS SPREEKT JE AAN]
vijfde uur | Het koninkrijk van God is nabij
zesde uur | Zij horen het woord en aanvaarden het
zevende uur | Blijf in mij, dan blijf ik in jullie
achtste uur | Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn

[JEZUS RAAKT JE AAN]
negende uur | Ontvang de heilige Geest
tiende uur | Heb de Heer, uw God, lief
elfde uur | Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven
twaalfde uur | Alles maak ik nieuw

UITLEIDENDE OVERDENKINGEN

[1] Alledaags leven met Jezus
[2] Met andere ogen
[3] Een spirituele geloofsgemeenschap
[4] Spirituele vorming in Christus

HANDREIKINGEN OM VERDER TE GAAN

Kijk ook op www.josdouma.nl/retraite.