De Heidelbergse Catechismus heb ik nog helemaal uit mijn hoofd geleerd. Eerst op de basisschool. Vervolgens tijdens de catechisaties. En ook in mijn theologische opleiding in Kampen (Broederweg – maar dat hoeft er binnenkort niet meer bij) heb ik de Catechismus nog een keer integraal in mijn geheugen geprent. Dat geeft een band.

Nu ben ik me met veel andere gereformeerde christenen wel aardig bewust geworden van de tekortkomingen van de Catechismus als het gaat om actueel belijden en om catechetisch onderwijs. Toch preek ik regelmatig met vreugde uit de Catechismus (wel per definitie in de middagdienst vanwege het leerkarakter daarvan en principieel nooit in de morgendienst omdat die hoofddienst van de gemeente op zondag niet de plek is om belijdenisgeschriften voor te lezen en als uitgangspunt voor de prediking te gebruiken). Ook neem ik wel eens heel de Catechismus door met nieuwkomers die belijdenis willen gaan doen en er niet tegenop zien om structureel bezig te zijn met een stevig stuk tekst.

Daarbij probeer ik altijd om de Catechismus te zien als een tekst die je spiritueel moet lezen. Dus ik wil de Catechismus dan niet primair zien als leerstellig onderwijs maar als de uitdrukkingsvorm van een vorm van spiritualiteit die vandaag opnieuw verwoord wil worden.

Tegen deze achtergrond vind ik het project om de Heidelbergse Catechismus in de vorm van 129 tweets opnieuw voor het voetlicht te brengen buitengewoon aardig. Zelf mocht ik (desgevraagd, vanwege de Jezus-focus van vraag en antwoord 29 en 30) de inhoud van de vragen en antwoorden 29 en 30 in een tweet verwoorden (van dus maximaal 140 tekens). Dit is het resultaat geworden (beide exact 140 tekens):

29:
De mooiste naam die ik ken: Jezus! Hij verlost mij van mijn schuld. Hij bevrijdt en geneest mij. Bij niemand anders vind ik zoveel vrijheid!

30:
Jezus is het helemaal! Andere ‘verlossers’ bieden hooguit deeloplossingen (die toch niet werken). Jezus’ verlossing is volkomen en volmaakt.

Kijk ook op: www.twitter.com/twittechismus

Lees ook: http://www.refo500.nl/news/view/29/heidelbergse-catechismus-op-twitter.html