In het komende nummer van het gemeenteopbouwblad van de Evangeliche Alliantie, IDEA, komt een artikel van mij te staan over stilte. Ik vertel er iets over een geestelijke oefening waar ik dagelijks een plek aan wil geven (ik wil het, vaak lukt het ook, maar soms ook niet). Ik schrijf er dit over:

Zelf probeer ik elke morgen, voordat ik met werken begin, een kwartier stil te zijn. Vaak luister ik eerst naar een Taizé-lied om alvast wat tot rust te komen. Dat is ook echt nodig, merk ik, want altijd is er die sterke drang in mij om eerst dat mailtje te beantwoorden of een ander klusje te doen, omdat het allemaal zo belangrijk is en de agenda zo vol. Toch kies ik er dan voor om de stilte in te gaan.

Een kwartier lang doe ik dus niks en rust ik. Zo vier ik als het ware een kleine sabbat, van waaruit ik de rest van de dag kan werken. Ik bepaal mezelf er ook bij dat God het eigenlijke werk doet, dat ik mag leven vanuit het ‘Het is volbracht’ van Jezus Christus.

Wat die voortdurende gedachtestroom betreft, heb ik geleerd dat ik me daar niet tegen moet verzetten én dat ik me er niet door mee moet laten nemen. Daarom probeer ik steeds zachtjes terug te gaan naar een kort Bijbelwoord dat ik in mijn hart heb. Bijvoorbeeld Psalm 16, vers 2: ‘Ik zeg tot de HEER: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ Of eenvoudig de naam ‘Jezus’, want in Hem is alles wat ik nodig heb, ook de rust en de stilte.

Ik geloof dat de Heilige Geest deze tijd gebruikt om me dichter bij Gods hart te brengen en me te laten groeien in zuiverheid en toewijding. Ik gelóóf dat – ik erváár het lang niet altijd, want stil zijn is ook gewoon een worsteling. Maar in plaats van te zeggen ‘Dit is dus niks voor mij’ probeer ik deze geestelijke discipline vol te houden. Waarom? Omdat het Bijbels is (Psalm 62, vers 5: ‘Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God’) en omdat gelovigen van alle tijden en plaatsen hun omgang met God ermee geoefend hebben en erin gegroeid zijn.

Lees het hele artikel: Mag ik even stilte? Leren zwijgen om beter te kunnen spreken