Als ik zeg ‘3 vers 16’ dan zullen heel veel mensen die de Bijbel een beetje kennen meteen reageren met: ‘dat is Johannes 3 vers 16: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’!

Ik heb al een aantal jaren het verlangen dat een ander Bijbelsvers het bekendste wordt. Niet ‘3 vers 16’ maar ‘3 vers 18’. Alleen gaat het dan niet om een vers uit het evangelie van Johannes maar uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs:

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Op 25 oktober (dat is dus volgende week) verschijnt mijn nieuwe boek: ‘Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid’. Dit boek is in zijn geheel aan dit ene Bijbelvers gewijd.

Ik hoop dat dit boek plus het materiaal op www.josdouma.nl/3vers18 voor heel veel kerken en christenen een belangrijke inspiratiebron mag worden. Sterker nog: ik hoop zelfs dat er zoiets als een 3vers18-beweging op gang mag komen. In het boek formuleer ik mijn verlangen als volgt: “ik wil zo veel mogelijk christenen uitdagen om 2 Korintiërs 3 vers 18 te kiezen als bron voor hun persoonlijke geestelijke groei; zij leren deze woorden zo uit hun hoofd dat ze in hun hart komen en bestuderen en bemediteren deze woorden vanuit hun verlangen naar persoonlijke geestelijke groei en geestelijke gemeentegroei.”

De komende tijd zal ik hier nog wel vaker een blogpostje aan wijden. Maar begin maar vast met het uit het hoofd leren van deze woorden:

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.