Ik ben begonnen te lezen in het nieuwe boek van Johan ter Beek: ‘Heerlijk eenvoudig’. Aanvankelijk was ik door de titel en het omslag wat op het verkeerde been gezet: ik dacht een heel praktisch boek in handen te krijgen over praktisch christen zijn in de 21e eeuw, waarbij samen eten centraal staat. En nu biedt Johan ter Beek dat ook zeker, maar hij biedt veel meer. Hij biedt niet minder dan ‘een nieuw soort christendom’ aan. En dat gaat gepaard met een (door met name Tom Wright en Brian McLaren geïnspireerde) vernieuwende theologische reflectie en een sterk accent (tégen het individualisme) op de gemeenschap.

Ter Beek stelt ons in zijn boek voor om ons op onze reis door het leven te laten vergezellen door 1 de Verteller, 2 de Zus, 3 de Dirigent, 4 de Kokkin, 5 de Monnik, 6 de Rechter en 7 het Kind. Elk van deze figuren helpt ons om een bepaalde dimensie van het leven op aarde zoals in de hemel te ontdekken. Zo helpt de Verteller ons om te zien wat Gods verhaal is en hoe ons verhaal daar in past, opent de Monnik onze ogen voor de spirituele dimensie van het dagelijkse leven en laat het Kind je contact maken met je kwetsbare medemensen.

Ik denk dat ik de kleine groep waarvan ik in onze gemeente (Fonteinkerk Haarlem) lid ben ga voorstellen om dit boek in zeven bijeenkomsten te bespreken. Het vele materiaal dat Johan ter Beek op de website www.heerlijkeenvoudig.nl met het oog daarop aanbiedt, nodigt daartoe ook zeer uit!