Waartoe zijn wij hier op aarde? Een bekend antwoord luidt: ‘Het hoogste doel van de mens is God verheerlijken en eeuwig van hem genieten’ (uit de Westminster Kleine Catechismus). Je zou kunnen zeggen dat het boek ‘De Bijbelse missie. Gods opdracht voor zijn kinderen’ van Christopher J.H. Wright een uitgebreide uitwerking van dit antwoord biedt. Maar dan vanuit een missionair perspectief!

Want Wright heeft een passie voor de missie van God. Daarover schreef hij deze dikke pil: ‘The Mission of God. Unlocking the Bible’s Grand Narrative’. Dat boek vormt de basis van de vervolgpublicatie ‘The Mission of God. A Biblical Theology of the Church’s Mission’ die nu dus in het Nederlands is verschenen, uitgegeven door De Vuurbaak.

Het is zowel qua uitgave als qua inhoud een prachtig boek met uitgebreide bijbels-theologische verkenningen, met enige voorliefde voor het Oude Testament. Wie zich echt eens wat diepgaander en Bijbels-geïnspireerder bezig wil houden met missionair gemeente zijn, doet er goed aan doet er goed aan dit boek aan te schaffen en uitgebreid de tijd te nemen ervan te genieten. ALs voorproefje geef ik hier alvast enkele antwoorden door die Wright geeft op de vraag: Waartoe zijn wij hier op aarde?

– om het verhaal te kennen waarvan we deel uitmaken
– om te zorgen voor de schepping
– om een zegen te zijn voor de volken
– om aantrekkelijk te zijn en zo anderen te winnen voor God
– om het  evangelie van Christus te verkondigen
– om te zenden en gezonden te worden
– om God te loven en te aanbidden

Een overvloedige bron voor missionaire inspiratie dus!