Op het Christelijke Informatie Platform kun je vandaag een artikel lezen over de studiedag ‘Spirituele vorming in de lokale geloofsgemeenschap’!

In onze geseculariseerde samenleving is het meer dan ooit van belang dat kerken oefenplaatsen worden: plekken waar volgelingen van Jezus doelgericht worden geholpen om te groeien in Christusgelijkvormigheid. Daar pleit predikant Jos Douma voor. Om die reden organiseert hij in samenwerking met enkele theologische instellingen een studiedag rondom dit thema. De themadag zal woensdag 9 januari 2013 plaatsvinden aan de Theologische Universiteit in Kampen.

“Christusgelijkvormigheid is in de kerk zeker niet onderbelicht, maar er mag zeker meer aandacht voor komen. De kerken zitten vol met christenen maar het is maar de vraag of die christenen ook daadwerkelijk leerlingen van Jezus zijn. Je kunt onderscheid maken tussen bekeerlingen en leerlingen. Bekeerlingen zijn mensen die Jezus aangenomen hebben als hun Verlosser, maar ja, vervolgens verandert hun leven eigenlijk niet. Leerlingen zijn mensen die natuurlijk Jezus ook aangenomen hebben als hun Verlosser maar die daarnaast bezig zijn hoe ze hun leven onder Zijn leiding vorm geven.”

Lees verder op www.cip.nl >>

Meer info over de studiedag >>