grotekerkzwollelogoEen paar maanden geleden kreeg ik een telefoontje of ik deel wilde gaan uitmaken van het Comité van Aanbeveling van de (vernieuwde) Grote Kerk in Zwolle. Dat wilde ik wel.

Want zo’n oude kerk in het hart van Zwolle biedt geweldige kansen voor missionaire en spirituele presentie in de samenleving. En de kerk dreigde gesloten te worden, niet langer bewoond door een eigen geloofsgemeenschap.

Gisteren ging er een persbericht uit waarin meer verteld wordt over de plannen. Hieronder kun je er iets van lezen. Maar neem vooral ook een kijkje op deze website: www.grotekerkzwolle.nl.

En bedenk voor jezelf: zijn er manieren waarop ik als Zwollenaar betrokken kan raken bij dit mooie project in de Zwolse binnenstad?


PERSBERICHT

Grote Kerk zelfstandig verder

Zwolle – Na een uitgebreide verkenningsfase kan gestart worden met uitvoering van de plannen voor de Grote Kerk. Het bestuur van de Protestantse Gemeente Zwolle heeft als eigenaar begin januari ingestemd met het voornemen voor verzelfstandiging van de kerk. De ‘vernieuwde’ Grote Kerk moet het kloppende hart van de stad Zwolle worden, waar spiritualiteit en cultuur hand in hand gaan. Naast de religieuze invulling zullen er nieuwe projecten, evenementen, tentoonstellingen, concerten en lezingen gaan plaatsvinden.

De kerk wordt voor een langdurige periode in erfpacht gegeven aan een zelfstandige organisatie, die zowel het kerkelijke als het niet-kerkelijke programma zal aansturen. Coöperatieve samenwerking is de kern binnen de plannen. De programma’s zullen een aanvulling zijn op wat de stad al heeft. Daarbij zijn partners nodig om voor allen meerwaarde te creëren. Deze benadering heeft tot veel enthousiasme geleid binnen Zwolle. Bij de uitvoering zal dan ook samengewerkt worden met culturele, educatieve en kerkelijke partners als Zwolse Theaters, Stedelijk Museum Zwolle, mbo- en hbo-instellingen, de gemeente en diverse kerkgenootschappen.

Als toeristische trekker zal de kerk een museale tentoonstellingsfunctie krijgen. Onderwerpen als De Moderne Devotie zullen historisch worden belicht, maar ook de actuele betekenis krijgt een plek. De kerk zelf met al haar verhalen en de beeldengroep rond Van der Capellen zullen uitgebreid aan de orde komen. Er komt een hoogwaardige en uitdagende concertagenda, passend bij kracht van het historische gebouw. Het wereldberoemde Schnitgerorgel zal daarbinnen een nadrukkelijke rol spelen. Samen met onderwijsinstellingen en Avicenna, academie voor leiderschap, zullen educatieve en leiderschapsprogramma’s worden opgezet. Uniek is de combinatie van al deze programmalijnen met de betekenis als kerk: hoogwaardige vieringen op zondagen, maar ook een dagelijks geopend stiltecentrum.  De bredere programmering vraagt om nieuwe faciliteiten. De Grote Kerk zal de komende jaren daarom aangepast worden voor haar nieuwe rol. De kerk gaat via diverse kanalen op zoek naar kapitaal. Daarbij wordt de Zwolse samenleving betrokken.

Het afgelopen jaar heeft een projectgroep onder leiding van oud-wethouder Janco Cnossen de ideeën uit het Masterplan Grote Kerk van 2013 uitgewerkt tot het onlangs gepresenteerde plan. Samen met bevlogen vrijwillige professionals is er in werkgroepen veel werk verzet om tot samenhangende, inspirerende en haalbare concepten te komen. De projectgroep zal nu aan de slag gaan als bestuur van de stichting in oprichting. Bart Schouten, lid van de projectgroep en medesamensteller van het Masterplan in 2013, zal voor een halfjaar als interim-directeur aan het werk gaan om plannen verder uit te werken, de verzelfstandiging voor te bereiden en de realisatie met partners op te starten. Naar verwachting zal een aanzienlijk deel van het nieuwe programma in het voorjaar van 2016 kunnen draaien. Daarvoor moet nog veel gebeuren. Er is veel hulp nodig, zowel in de vorm van diverse soorten vrijwilligers, sponsoren en aandeelhouders.

Voorzitter Gégé Callenbach van de Algemene Kerkenraad is erg ingenomen met het besluit. ‘De Grote Kerk kan in deze zelfstandige rol echt uitgroeien tot kerk voor de stad.’ Wethouder Filip van As reageert positief namens het stadsbestuur. ‘De Grote Kerk ontwikkelt zich met deze plannen tot een van de parels in de binnenstad (net als bijvoorbeeld Waanders in de Broeren en de Fundatie) zodat bezoekers speciaal voor de kerk naar de binnenstad van Zwolle komen, en passanten in de binnenstad van Zwolle verleid worden een bezoek aan de kerk te brengen. De kerk levert zo een bijdrage aan de doelstelling van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020 om de binnenstad een van de meest gastvrije binnensteden van Nederland te maken.’

Meer informatie over de plannen en hoe iedereen kan meewerken bij de realisatie daarvan is te vinden via www.grotekerkzwolle.nl.