De TrendRede 2016 is gisteren uitgesproken en kan vanaf vandaag door iedereen worden gelezen. Grip is deze keer het kernwoord (vorige keer was dat de ondertussenheid).

Als je niet meteen die hele rede wilt lezen, proef dan eerst even de losse citaten die ik hieronder verzameld heb en zonder commentaar doorgeef. Misschien vormen ze een uitnodiging om toch even wat tijd vrij te maken voor het lezen van de hele TrendRede en zo voor bezinning over de vraag in wat voor tijd we leven. Het an niet anders of dat levert ook nieuwe inzichten op rond de vraag hoe kerk zijn vandaag in elkaar zit of zou moeten zitten.

 1. We vieren de stapjes te weinig, omdat er altijd wel ergens iemand struikelt.
 2. We bevinden ons in een ondertussenheid. Alle grote verhalen worden gewantrouwd. Wat resteert is een grenzeloos subjectivisme. Die relativiteit dwingt ons naar binnen te kijken, naar de eigen waarden, wensen en betekenis
 3. We wensen een menselijke maat. Tijd is aandacht.
 4. Grip is het woord voor 2016. We zijn hem kwijt.
 5. Het individu, met al zijn dwarsverbindingen en gelegenheidscoalities, is de nieuwe fundamentele bouwsteen van de maatschappij.
 6. We zoeken naar ijkpunten in een wereld waaruit er nogal wat weggevallen zijn, waarin alles fluïde lijkt. Er is een grote behoefte aan vastigheid, een geloof, een basisvertrouwen waarop we durven bouwen.
 7. Kleiner en flexibeler heeft de toekomst.
 8. Een innerlijk kompas levert vastigheid binnen alle beweging.
 9. We proeven een duidelijk betekenisverlangen binnen de samenleving. We herontdekken het unieke en persoonlijke, de diepte die ons tot mensen maakt.
 10. Aandacht geeft betekenis. Betekenis zorgt voor grip.
 11. Het belang van persoonlijke anekdotes groeit, nu we het middelpunt van ons eigen universum zijn.
 12. Na twee decennia nadruk op ‘ik’, succes, selfies, efficiëntie en het bijbehorende ongeduld, neemt de behoefte aan het zelfoverstijgende toe. Voel ik nog binding met anderen, met een idee?
 13. Nu ik de bouwsteen van de samenleving ben, wat is mijn bouwende vermogen? Dat is de vraag die bij deze tijd hoort.
 14. Er gloort begrip voor het andere, de ander. Omdat we inzien dat ons ik niets betekent zonder de ander.
 15. Wat bindt ons, de angst voor de incidentele ramp of de hoop op langdurige bloei?
 16. Gebeurtenissen overschaduwen processen.
 17. Betekenis vervangt bezit als statussymbool.
 18. We zoeken naar inzicht in het proces dat tot een keuze leidt. Dat vergt geduld. Luisteren, de tijd nemen, oefenen, zonder elkaar weg te zetten of los te laten.
 19. We ontdefiniëren. We zijn meer dan we meten, meer dan we weten. Juist in de tussenruimte schuilt de creativiteit. Dat leidt tot nieuw begrip voor het uniek eigene en andere.
 20. Top-down opgelegde ritmes zetten een verkeerde toon en leiden tot valse verwachtingen. Niet het systeem is belangrijk, maar het doel.