De komende koningsdag zal voor de stad Zwolle een van de hoogtepunten van het jaar worden. De gezamenlijke kerken van Zwolle hebben ervoor gekozen op deze dag een slogan te presenteren waarmee zij hun verbinding met de stad tot uitdrukking willen brengen: ‘Zwolle. Stad vol engelen’.

Op dinsdag 26 en woensdag 27 april willen we proberen om die slogan breed te verspreiden via social media. En daar kun jij, als betrokken Zwollenaar, aan meedoen.

Twitterbericht

logostadvolengelenPlaats op dinsdag en woensdag een paar keer een tweet op je Twitter-account met in de tekst de hashtags: #zwolle #koningsdag #engelen. Je kunt bijgaande afbeelding daarbij gebruiken.

Je kunt eraan toevoegen: ‘Ik kies voor de engel van vrede.’ En op de plek van vrede kun je uiteraard andere woorden kiezen die voor jou het meest aanpreken, bijvoorbeeld: gastvrijheid, liefde, geloof, hoop, verbinding enzovoort.

Facebookbericht

Ook via Facebook kun je een bericht plaatsen over ‘Zwolle. Stad vol Engelen’. Maak ook dan gebruik van bijgaande afbeelding.

Doel

Het doel van dit social media offensief is dat zoveel mogelijk mensen de stad Zwolle gaan associëren met ‘Stad vol Engelen’ en dat mensen ook weten dat deze actie uitgaat van de gezamenlijke Zwolse kerken.

Zie ook het twitter-account van de Zwolse kerken: twitter free online project management tools.com/kerkenvanZwolle. De tweets die hier komen te staan (vanaf dinsdag 26 april) kun je ook eenvoudig retweeten, met daarbij dan een persoonlijke boodschap van jouzelf.