Vandaag las ik de nieuwsbrief van het Evangelische Werkverband die regelmatig bij mij in de bus valt. Ik werd door twee dingen getroffen.

In de eerste plaats door een verwijzing naar Kolossenzen 1:13 in het schrijven van Hans Maat: “We zijn overgezet van een rijk van duisternis naar een rijk van licht, het rijk van Jezus Christus”. Ik ben zelf momenteel vrij intensief met de brief aan de Kolossenzen bezig (met name 3:1-4) en dan komt zo’n verwijzing naar die brief ook sterker binnen merk ik. Dat ‘overgezet zijn van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht, van Christus’, dat is het werk van de Geest!

There is More

In de tweede plaats trof deze uitspraak van Jelle de Kok me: “Door naast de bediening van het Woord de bediening van de Geest door persoonlijke voorbede en handoplegging te praktiseren zal de kerk krachtiger worden.” Het is de moeite waard het complete citaat even door te geven, door Jelle de Kok gegeven als aanbeveling om naar de Leiderschapsconferentie ‘There is More’ te komen.

Bij Paulus zien we de bediening van het Woord en van de Geest. Daarmee bedoel ik te zeggen dat Paulus het Woord verkondigde en daarna met mensen ging bidden waardoor de Geest mensen aanraakte, vervulde, genas en bevrijdde. Zijn Woord ging gepaard met betoon van kracht. Door naast de bediening van het Woord de bediening van de Geest door persoonlijke voorbede en handoplegging te praktiseren zal de kerk krachtiger worden.

Een dubbele bediening dus. Dat spreekt me zeer aan, merk ik. Het zal niet de bedoeling zijn om deze twee bedieningen tegen elkaar uit te spelen. Toch zijn ze van elkaar te onderscheiden en kun je ervoor kiezen om ze aparte aandacht te geven. De bediening van het Woord kan niet zonder de Geest. De bediening van de Geest kan niet zonder het Woord.

Bediening van Woord en Geest

Ik heb de indruk dat in de gereformeerde/protestantse traditie misschien nog teveel wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat de bediening van het Woord samenvalt met de bediening van de Geest. ‘Woord en Geest’ vormen in die traditie wel een vertrouwde en ook belangrijke tweeslag, maar wordt de Geest misschien niet toch teveel ‘opgesloten’ in het Woord?

Hoe dan ook: ik verlang naar een kerk die krachtiger wordt en ik laat me door de organisatie van de conferentie aanspreken (bekijk dit filmpje) als het gaat om het belang van inspiratie voor voorgangers. En daarom heb ik besloten me aan te melden voor (een deel van) deze conferentie op 8-10 september, bij de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Om meer te ontdekken van die bediening van de Geest en de eigen vormen die daarbij horen.