In de Plantagekerk staat dit nieuwe kerkelijke seizoen de Bergrede van Jezus centraal. Hij geeft daarin zijn visie op het goede leven. Al eeuwenlang vormen zijn woorden een inspiratiebron voor wie hem willen volgen en verschil willen maken in de samenleving.

Zondagavond 10 september

Op zondagavond 10 september wordt deze Bergrede van Jezus uit Matteüs 5 tot 7 voorgelezen op de Spoolderberg in Zwolle. Buiten dus. Want de rede klonk oorspronkelijk ook in de buitenlucht, ergens op een berg bij het meer van Galilea.

HET WEER ZIET ER GOED UIT. MISSCHIEN EEN KLEIN BUITJE. MAAR DE ACTIVITEIT GAAT IN ELK GEVAL DOOR! Van 20.30 TOT 21.00 UUR.

Je bent van harte welkom om erbij te zijn. Om 20.30 uur start de voorlezing die nog geen half uur zal duren (voor geluidsversterking wordt gezorgd). Het is op dat tijdstip al donker, dus neem een lichtje mee. Dan maken we gelijk deze uitnodiging van Jezus concreet: ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen’ (Matteüs 5:16).

De Spoolderberg

Het is maar een klein heuveltje, de Spoolderberg (tegenover het kantoorgebouw van Vitens, aan Oude Veerweg 1, Zwolle), maar toch is er over deze berg een heel verhaal te vertellen. In vroeger eeuwen was het een belangrijke plek. Lees er hier meer over. De Spoolderberg was onder andere de plek waar nieuwe bisschopen werden gewijd.

Kunstwerk Le Chêne

Er staat ook een kunstwerk op deze plek. Daarin is veel van de historie van de Spoolderberg tot uitdrukking gebracht. Lees er hier meer over. De verschillende elementen van het kunstwerk hebben elk hun eigen betekenis. In het kader van de ‘Spoolderbergrede’  is het aardig om te weten dat het ei in het kunstwerk mede verwijst naar de geboorte van Christus.

Bij slecht weer

Mocht het slecht weer zijn zondagavond 10 september, dan zal de voorlezing niet doorgaan maar naar een ander moment worden verplaatst. Zondagavond 19.30 uur is hier te lezen of de activiteit om 20.30 uur wel of niet door gaat.

Foto’s

De foto’s van de Spoolderberg zijn gemaakt door Sjaak Leene (hartelijk dank daarvoor). Hier vind je nog meer foto’s.