Vandaag is in het Reformatorisch Dagblad de zogenaamde Nashvilleverklaring verschenen: een door kerkelijke leiders opgestelde gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit (ook hier te lezen). Waarschijnlijk krijg ik het volgende week toegestuurd met de vraag om er mijn handtekening onder te zetten. Dat ga ik niet doen. Waarom niet?

Omdat ik moest denken aan een passage die ik al een tijd geleden in een boek had gelezen en waarin verwoord werd wat er mis is met een christelijke kerk die eenzijdig (ik zal niet beweren: alleen maar) bezig is met het formuleren, verdedigen en propageren van de meest correcte geloofsovertuigingen. Wat er mis is dus met een kerk die zich vooral richt op de meeste zuiver leer. Hier volgt die passage in een door mij iets aangepaste weergave:

Miljoenen mensen denken  dat het in het christelijk geloof – wil het echt christelijk zijn – maar om één ding draait: de juiste geloofsovertuigingen. Als we kijken naar de prioriteiten van veel christelijke leiders en christelijke instituten, zouden we kunnen concluderen dat Jezus het volgende heeft gezegd: “Aan hun geloofsovertuigingen zul je hen herkennen” (Matteüs 7:16*). Of: “Mijn gebod is dat jullie de juiste geloofsovertuigingen hebben” (Johannes 15:12*). Of: “Ik geef jullie een nieuwe systematische theologie” (Johannes 13:34-35*). Of dat Paulus heeft gezegd: “Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de ​engelen​ – had ik de ​juiste overtuiging over Bijbelse seksualiteit niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle ​cimbaal” (1 Korintiërs 13:1*). Of Jakobus: “Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: ​de juiste opvatting hebben over de inspiratie van de Bijbel” (Jakobus 1:27*). Of Johannes: “God is ​leer. Wie in de ​zuivere leer blijft, blijft in God, en God blijft in hem” (1 Johannes 4:16*).

  • Matteüs 7:16: “Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen ​druiven​ van doornstruiken of ​vijgen​ van distels?”
  • Johannes 15:12: “Mijn gebod is dat jullie elkaar ​liefhebben​ zoals ik jullie heb liefgehad.”
  • Johannes 13:34-35: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar ​liefhebben. Aan jullie ​liefde​ voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn ​leerlingen​ zijn.”
  • 1 Korintiërs 13:1: “Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de ​engelen​ – had ik de ​liefde​ niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle ​cimbaal.”
  • Jakobus 1:27: “Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: ​weduwen​ en wezen​ bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.”
  • 1 Johannes 4:16: “Wij hebben Gods ​liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is ​liefde. Wie in de ​liefde​ blijft, blijft in God, en God blijft in hem.”

Met dank aan: Brian McLaren, De grote spirituele shift. Christendom in beweging, blz. 19-20. Lees ook deze blogpost: Brian McLaren en de kerk van de toekomst.