Een deelnemer aan het Inspiratietraject deelde met mij de 40 zinnen over de glorie van Jezus die ze had omgezet naar korte gebeden die ook voor kinderen begrijpelijk zijn. Hartelijk dank daarvoor!

Hieronder zijn die zinnen en korte gebeden te vinden

De namen van Jezus 

Jezus, U bent de Messias. Dankzij U mag ik met God praten, want U maakt mij weer rein. 
 
Jezus, U bent het lam van God. Dank U wel dat U voor mijn zonden stierf. 

Jezus, U bent de bruidegom. U houdt net zoveel van mij als een bruidegom die met zijn bruid gaat trouwen. Dank U wel daarvoor. 

Jezus, U bent Gods mysterie. Ik kan niet begrijpen hoe God een mens kon worden. Maar  U kan alles. Dank U wel daarvoor. 

Jezus, U bent de Mensenzoon. U bent God en mens tegelijk. Hoe bijzonder is dat! 

Jezus, U bent de goede herder. U zorgt goed voor mij en U wilt mij beschermen tegen de duivel. Dank U wel daarvoor. 

Jezus, U bent Gods evenbeeld. U lijkt op God. Door U kan ik leren hoe God is. 

Jezus, U bent de hoeksteen. Op U kan ik bouwen. Dank U wel daarvoor. 

Jezus, U bent de hogepriester. U heeft met uw offer aan het kruis voor mijn zonden betaald. Dank U wel daarvoor. 

Jezus, U bent het licht voor de wereld. Bij U is het niet donker. U bent zelfs het Licht! 

De kenmerken van Jezus 

Jezus, U bent eeuwig. U was er altijd, U bent er en U zal er altijd zijn. 

Jezus, U bent goed. Leer mij om ook het goede te doen. 
 
Jezus, U bent wijs. Wilt U mij ook wijsheid geven? 
 
Jezus, U bent almachtig. Niets is onmogelijk voor U. Help mij om daarop te vertrouwen. 
 
Jezus, U bent barmhartig. U ziet om naar ons, wat we ook doen. 
Leer mij om ook om te zien naar andere mensen. 
 
Jezus, U bent rechtvaardig en dus niet oneerlijk. Leer mij om ook eerlijk te zijn. 
 
Jezus, U bent liefdevol. Wilt U mij helpen om Uw liefde uit te delen? 

Jezus, U bent nederig. U maakte zich klein voor mij. Leert U mij om ook de minste te willen zijn? 

Jezus, U bent heilig. U doet geen verkeerde dingen. Wilt U mij daar ook bij helpen? 

Jezus, U bent alomtegenwoordig. U bent altijd overal. 

Daden van Jezus 

Jezus, U bent mens geworden. Dat is bijzonder. Zo’n grote God die een mens wilde worden.  

Jezus, U geeft onderwijs. Leer mij te leven zoals U. 

Jezus, U geneest. Wilt u mij ook genezen van mijn ziekte of pijn? 

Jezus, U hebt geleden. Dank U wel dat ik nooit zo hoef te lijden als U. 

Jezus, U bent gestorven aan het kruis. Dank U wel dat U dat deed voor mij. 

Jezus, U bent opgestaan uit de dood. Dank U wel dat U sterker bent dan de dood. Dank U wel dat ik niet meer bang hoef te zijn voor de dood, omdat U dan bij mij bent. 

Jezus, U bent naar de hemel gegaan. Dank U wel dat U daar een plekje voor mij klaar maakt. 

Jezus, U geeft uw Geest. Dank U wel dat Uw Geest in mijn hart wil wonen en mij helpt om in U te geloven.

Jezus, U pleit voor ons. Zo hoef ik niet bang te zijn dat ik gestraft word voor mijn zonden. Dank U wel daarvoor. 

Jezus, U komt terug. Wat zal dat fijn zijn! Wilt U snel terugkomen? 

Woorden van Jezus 

Jezus, U zegt: kom tot inkeer. Help mij om te strijden tegen verkeerde dingen in mijn leven. 

Jezus, U zegt: kom naar mij. Dat wil ik graag! 

Jezus, U zegt: maak je geen zorgen. Help mij om me geen zorgen te maken, maar om op U te vertrouwen. 

Jezus, U zegt: jullie licht moet schijnen. Help mij om een lichtje te zijn in deze wereld. Help mij om anderen de weg naar U te wijzen. 

Jezus, U zegt: mijn vrede geef ik jullie. Wilt U mij vrede in mijn hart geven? 

Jezus, U zegt: houd je aan mijn geboden. Wilt U mij daarbij helpen? 

Jezus, U zegt: ik was een vreemdeling. Wilt u mij helpen om goed te zijn voor vreemdelingen? 

Jezus, U zegt: vrienden noem ik jullie. Wilt U mij helpen om een goede vriend te zijn? 

Jezus, U zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Wilt U mij helpen om daarmee tevreden te zijn en niet nog meer te willen hebben? 

Jezus, U zegt: ik kom spoedig. Wilt U snel terug komen naar deze aarde?