1. Matteüs 5-7

Matteüs 5-7 bevat de Bergrede van Jezus. Daarin schildert Hij hoe mensen leven als ze de boodschap van het koninkrijk tot zich door laten dringen en zo tot besef komen van hoe verandering in hun leven eruit ziet. Jezus is aan het Woord in de Bergrede. Het is goed om daarbij stil te staan: de Bergrede is niet een tekst, maar het steeds opnieuw gesproken Woord van Jezus zelf. Ik nodig je uit om dat tot je door te laten dringen door naar het onderstaande lied te luisteren:

2. Een nieuw gebod?

Anderhalf jaar jaar geleden gaf ik een online cursus over de Bergrede. In de cursus waar je nu mee bezig bent, ‘De verborgen boodschap van Jezus’, neem ik wat materiaal uit de cursus op. Zoals onderstaande podcast over de vraag waarom we de Bergrede zouden bestuderen en volgens de Bergrede zouden leven? In de podcast lees ik een aantal citaten voor van Martin Lloyd-Jones.

  • Welke gedachte uit de podcast spreekt je het meest aan
  • ‘Er is niets dat zozeer leidt tot het evangelie en de genade als de Bergrede.’ Wat vind je van die uitspraak?

3. Gelukkig!

De Bergrede begint met het woord: Gelukkig! Dat woord staat in het centrum van de verborgen boodschap van Jezus. Als je de weg van koninkrijk-en-bekering gaat, zul je het geluk gaan ervaren waar Jezus over spreekt.

De eerste acht zinnen van de Bergrede zijn de bekende acht gelukkigprijzingen. Ik wil je uitnodigen en uitdagen om deze acht zinnen uit je hoofd te leren. In mijn persoonlijke stille tijd komen deze woorden van Jezus heel vaak terug (het liefst dagelijks, maar de praktijk is wel eens wat weerbarstiger).

Onderstaande podcast bevat de acht gelukkigprijzingen van Jezus in de audio-opname van de Luisterbijbel, maar nu steeds met een halve minuut stilte tussen de gelukkigprijzingen. Hopelijk helpt dat je om ze aandachtiger te beluisteren en er ook wat tijd bij stil te staan.

4. 31 oktober 2018

Op 31 oktober 2018 was het 500 jaar geleden dat Luther volgens de overlevering zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenburg sloeg: het begin van de Reformatie. Op die dag schreef ik een blogpost die je via onderstaande link kunt lezen. Mijn pleidooi voor een beweging van zonde-en-genade naar koninkrijk-en-bekering die een belangrijk element van deze cursus vormt, zat eigenlijk ook al in die blogpost.

5. Gelukkig…

Om de acht gelukkigprijzingen nog wat dieper te laten doordringen, kun je naar deze korte video kijken: