1. Preek: Gelukkig de vredestichters

Zondag 15 oktober was het Michazondag, de zondag waarop veel kerken in heel de wereld stilstaan bij recht en gerechtigheid (en het ontbreken daarvan) in onze wereld. Hieronder kun je de preek terugkijken, terugluisteren en/of teruglezen! Het gaat in de preek onder andere over politiek en mystiek, het koninkrijk van God als vredesbeweging en de klimaatmars van 12 november 2023.

Lees hier de preek

2. Luisterlied

Na afloop van de preek ‘Gelukkig de vredestichters’ werd onderstaand lied gezongen. Onder de video vind je de tekst van het lied.

Maak ons hart onrustig, God
Dat het ontevreden klopt
Als we mooie leugens horen
En gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God
Stort in ons Uw tranen uit
Mensen worden uitgebuit
Weggeschopt en opgesloten
Zegen hen als wij hen troosten
Stort in ons Uw tranen uit
Steek in ons Uw woede aan
Om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden
Laat ons vechten voor de vrede
Steek in ons uw woede aan
Laat ons dwaas en koppig zijn
Laat ons doorgaan tot het eind
Gaat het onze kracht te boven
Laat ons dan in U geloven
Laat ons dwaas en koppig zijn
Want het is Uw koninkrijk
Tot in alle eeuwigheid

3. Ecologische bekering

In de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus uit 2015 komt onderstaande passage (paragraaf 217), waaruit ik in de preek een deel citeerde. Hierbij de uitnodiging die paragraaf helemaal op je in te laten werken.

“Als de ‘uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen. omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden’, vormt de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij moeten echter ook erkennen dat enige geëngageerde en biddende christenen onder het voorwendsel van realisme en pragmatisme vaak spotten met de zorgen over het milieu. Anderen zijn passief, zij besluiten niet hun gewoonten te veranderen en worden inconsequent. Het ontbreekt hun dus aan ecologische bekering, die impliceert dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus in hun relatie met de hen omringende wereld tot bloei laten komen. De roeping behoeders van Gods werk te zijn, praktisch handen en voeten te geven, vormt een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan. Het is niet iets vrijblijvends en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring.”

  • Wat spreekt je aan in dit citaat?
  • Herken je bij jezelf iets va een ‘innerlijke woestijn’?
  • Hoe zou ‘ecologische bekering’ er in jouw leven uit kunnen zien?

De Encycliek Laudato Si’ kun je hier in haar geheel in het Nederlands lezen.

4. Een ecologische retraite

Een deelnemer aan de cursus attendeerde mij op een ecologische podcastretraite van Bidden Onderweg. Als toelichting is dit te lezen: “Deze gebedsreeks start bij verwondering en dankbaarheid voor alles wat leeft. De schepping is schitterend, maar naast de vele hoogtepunten zijn er ook dieptepunten. Het gaat helemaal niet goed met de aarde. Gevoelens van schuld en moedeloosheid dringen zich makkelijk op bij wie de vele milieurampen en doemscenario’s op zich in laat werken. Toch hoeven we niet te wanhopen. We mogen geloven dat de Heer altijd voor ons uitgaat en nieuwe wegen wijst. In dit gebedstraject bidden we om moed in zijn voetspoor te treden. Uitgangspunt van deze podcastretraite is Gods schepping. De acht meditaties vertrekken bij teksten uit de Bijbel en duren ongeveer vijftien minuten.”

Als je klikt op de button hieronder, kun je luisteren naar de podcastretraite van de zesde dag met als titel: “Een roep om vrede en gerechtigheid”.

5. Vredesbeweging

Om niet nog iets nieuws toe te voegen aan deze les, tenslotte nog een citaat uit de preek van zondag:

Jezus is niet gekomen om jou en mij uit deze wereld te redden en persoonlijke vrede te geven. Jezus is gekomen om deze wereld te redden – de schepping en alle levende wezens – en in dat reddingswerk mogen wij meedoen, als vredestichters. Dat is waar het om gaat in het koninkrijk van God. Dat koninkrijk van God is een vredesbeweging. Christen zijn betekent vandaag meer dan ooit: meedoen in de vredesbeweging van Jezus. Jezus is mens geworden om vrede te brengen. En wij zijn geroepen om mens te worden en vredestichters te zijn en om te zien waar het leven een chaos wordt en kapot gaat en daar op een reddende manier aanwezig te zijn. Het koninkrijk van God is een vredesbeweging.

  • Wat spreekt je aan in dit citaat?
  • Wat schuurt er?
  • Doe jij mee in de vredesbeweging?