Bij de eerste les van de cursus ‘Geworteld leven’ zat een deel-formulier waar je als deelnemer kon reageren op: “Mijn verlangen voor deze cursus omschrijf ik zo…” Een deel van de gegeven antwoorden kun je hieronder lezen.

Neem de antwoorden aandachtig door, en kijk hoe jouw eigen verlangen wordt aangeraakt.

 1. Ik wil graag dicht bij Jezus zijn.
 2. Weer verbinding krijgen met God. Rust krijgen door Zijn aanwezigheid. Vrucht dragen.
 3. Ik zou willen dat ik leef vanuit hem, mijn Schepper. Dan wordt zijn kracht zichtbaar in mij. Niet bang zijn voor zijn kracht maar dapper zijn weg gaan, de dingen aangaan waar hij mij plaatst, juist omdat ik mijn wortels heb in hem durf ik daar op te vertrouwen.
 4. Dat ik meer geworteld in Jezus mag gaan leven.
 5. De grootheid van God meer in eigen leven te ontdekken. Wie is Hij die aan het begin van mijn leven stond. Welke keuzes vraagt hij van mij?
 6. Verbetering van de grond waarin ik geworteld ben. Het is als de kleigrond in de omgeving waarin ik woon: het kost me zoveel moeite om mijn wortels de diepte in te laten gaan.
 7. Hartstocht en verlangen in het leven met spiritualiteit in de Jezusruimte.
 8. Ik hoop dat het meedoen van deze cursus brengt dat ik alle ruimte maak voor Jezus in mijn bovenkamer,iedere dag, elk uur, elk ogenblik, zodat ik blijf leren de aardse beslommeringen in een klein hokje te plaatsen.
 9. Groeien met Christus
 10. Meer en meer standvastig kunnen en mogen zijn.
 11. Sinds mijn bijna dood ervaring (tja, dit is het woord wat me denkt dat daarbij hoort) heb ik zo een verlangen naar God, naar Jezus, dat het hier soms zo anders voelt en raar, ink begrip het hier niet zo goed, en het voelt ook zo anders dan het zijn moet, ik weet wel dat het zo hier op aarde moet zijn, en prijs me dan ook gelukkig dat ik hier in Nederland mag wonen.
 12. Om bevestigend te lezen de woorden die je mag schrijven over verlangen naar mijn Jezus, naar jouw Jezus, naar de zoon van God.
 13. Ik wil me steeds verder verdiepen in de Bijbel
 14. Mijn verlangen is om sterker en dieper verbonden zijn met Jezus. Dat ik meer en meer nu met Hem leef
 15. Zijn woorden indrinkend. Zodat ik niet omkiep in mijn dagelijks bestaan.
 16. Hem die mij gekocht en betaald heeft steeds beter te leren kennen en Hem te aanbidden
 17. Diep religieus mens, volledig seculier opgegroeid en op latere leeftijd RK laten dopen vanuit diepe wens. Ik mis soms de logische onderbouwing die ik in mijn opvoeding niet kreeg.
 18. Ik weet (geloof) dat Jezus’ Geest bij mij is, en ik hoop door deze cursus me daar meer en vaker bewust van te zijn.
 19. Het verlangen om opnieuw te ontdekken hoe waardevol een levende omgang met God is.
 20. Dat Christus in mij groter wordt en ik kleiner
 21. Om mij te inspireren en het mogelijk te maken om in mijn dagelijkse leven het leven dat de Heer Jezus mij heeft gegeven uiting te geven. Alhoewel ik Hem al bijna 50 jaar ken ontbreekt mij nog te veel van het fruit van de Heilige Geest waardoor te weinig van Jezus karakter kenbaar is in mijn leven.
 22. Verbetering van de grond waarin ik geworteld ben. Het is als de kleigrond in de omgeving waarin ik woon: het kost me zoveel moeite om mijn wortels de diepte in te laten gaan.
 23. Ik geloof dat deze cursus op dit moment op mijn pad is gekomen, omdat mijn verlangen groot is om te leven en te handelen naar Gods wil. Leren mijn vertrouwen volledig op God stellen in alle contacten die ik heb ook pastoraal. De liefde van God leven. Zijn zoals Henoch die wandelde met God.
 24. Verbindend leven met de Heer. Jezus is de Weg, Hij leidt mij naar het ware Leven. Geliefd en vrij.
 25. Ik verlang ernaar om meer in de nabijheid van Jezus te leven en zo meer geworteld te zijn
 26. Ik verlang naar een moment in de week dat ik ( net als de cursus stil mijn ziel) een stimulans aangereikt krijg om verdiepend bezig te zijn met mijn relatie met Jezus. Geworteld zijn in Hem is mijn verlangen en geeft mij houvast net als dat Hij altijd al t fundament onder mijn leven is ! Geworteld klinkt nog beter. Is een mooi beeld door de wortels die t water opzoeken om de boom/ plant te laten groeien! ( er komt leven door water! Een fundament is vaak van steen en vast ) Zo hoop ik ook dit water ( cursus/ Jezus ) te kunnen opzuigen en te groeien / ontwikkelen in mijn relatie met Hem .
 27. Dat mijn leven met Jezus geworteld wordt in mijn dagritme, mijn impulsiviteit, mijn keuzes
 28. Ik verlang naar meer en meer naar de nabijheid van Jezus. Dichtbij hem te zijn en te blijven. IN Hem te in. Ik verlang naar zijn Rst en Vrede en Blijheid
 29. dat ik beter aan andere mensen mijn overtuiging van mijn geloof in jezus kan vertellen.
 30. verlangen om weer wat meer geworteld te worden en wat minder te waaien
 31. Mijn leven veel dichter bij God te brengen
 32. Door deze cursus te volgen wil ik graag leren hoe ik me, in het dagelijkse leven en in de dagelijkse dingen, meer bewust kan zijn van Gods tegenwoordigheid en hoop ik mijn relatie met Jezus te verdiepen.
 33. ik geloof met mijn verstand, maar voel soms zo weinig. Wil meer Gods aanwezigheid voelen.
 34. Ik wil graag verder groeien in mijn verlangen om meer van Hem te gaan houden. Ik hoop dat deze cursus mij helpt op dit verlangen opnieuw en verder aan te wakkeren.
 35. Gods geest leren verstaan. Niet afgeleid worden door wat niet van God komt en richting vinden voor mijn leven.
 36. Deze cursus biedt mij een mogelijkheid op mijn zoektocht naar meer verbinding en verdieping voor mijn geloofsleven. ook wil ik meer structuur in mijn zoektocht hier naar . ik denk dat de wekelijkse mail mij hierin verder zal helpen, ik ben erg benieuwd hier naar, maar zie het met vertrouwen tegemoet.
 37. Meer horen en luisteren naar Gods leiding in mijn leven.
 38. Ik verlang te leven naar de vruchten van de geest: niet oordelen, ruimte bieden aan anderen en zelf ervaren, lankmoedigheid, vrede in en met mijzelf.
 39. Ik verlang er naar meer vastigheid te ervaren in mijn dagelijks geloofsleven. Leven in verbondenheid met God geeft pas echte diepe levensvreugd. Je komt op bestemming, dat mocht ik meermaals ervaren. Maar o wat is dat ook weer kwetsbaar en wordt het zo gemakkelijk verdrongen door het leven van alledag. Ik hoop met deze cursus dat leven in verbondenheid met mijn Schepper en mijn Heiland meer te verankeren in mijn leven. Goddank weet ik dat Hij mij nabij is ook als ik niet nabij Hem leef.
 40. Ik verlang er naar om geworteld te zijn in Jezus dat Hij mijn alles wordt
 41. Ik wil via deze cursus mezelf stimuleren om weer meer tijd stil te zijn voor God, om zijn Woord te overdenken, te luisteren, in vertrouwen bij Hem te zijn, te genieten van het besef van zijn aanwezigheid. Soms geeft Hij me ook beelden te zien als ik daarom vraag. Dat heb ik heel lang niet meer gedaan; ik teer nog op de oude.
 42. Dat Jezus dichtbij komt en heel mijn leven gaat vullen
 43. Terug naar de kern: waar gaat het echt om in mijn geloof.
 44. Zin in mijn bestaan te vinden, Ik ervaar het nu als heel moeilijk.
 45. Een groter verlangen krijgen om met Jezus te wandelen. Een grotere hunkering naar Zijn aanwezigheid.
 46. Vanuit verlangen ontdekken wat Jezus’ plan voor mijn leven is en leven naar dat plan om Zijn doel met mijn leven te bereiken.
 47. Meer en weer op hartsniveau bezig zijn met de dingen van God, weg van alle kerkelijke ruis.
 48. Dat ik meer rust in mijn geloof mag ervaren in de hectiek van elke dag.
 49. Een tegenwicht tot de angstige coronatijd waarin we leven.
 50. mijn verlangen is om de discipline van mijn thuiskloosterleven (4x daags psalmen lezen, meditatie en gebed, bijbellezing en spirituele boeken als basis voor een open, gastvrij leven in mijn buurt) weer beter vorm te geven na een drukke periode.

Terug naar Les 2