Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Johannes 8:12

Licht. Het is een zeer krachtig beeld en daarmee een zeer krachtige naam voor Jezus. Ik zie het licht van de zon, het licht van een brandend vuur, het licht van een lantaarn in een donkere nacht, het licht dat ontwaakt op een vroege lentemorgen.

Het licht kent zoveel verschijningsvormen in onze werkelijkheid. Maar alleen Jezus kan zeggen: ‘Ik ben het licht.’ Dat is een geweldig vergaande uitspraak waarmee Jezus heel veel zegt over zijn uniekheid.

Licht. Het is door heel de Bijbel heen een belangrijk thema. Alles begint ermee:

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Genesis 1:3-5

De profeten scheppen met hun woorden licht in donkere tijden:

Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen.
Jesaja 9:1

Voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt.
Maleachi 3:20

In Jezus, de luisterrijke Zoon van God, straalt het licht volop:

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.
Johannes 12:46

Hoe meer ik Jezus zie en ervaar als het licht van het leven, hoe meer ik zelf ook zal wandelen in het licht en hoe meer ik zelf ook kind van het licht zal zijn. Sterker nog: ik mag door de Geest, door wie ik Jezus aanbid als het licht voor de wereld, zelfs deze woorden van Jezus me eigen maken:

Jullie zijn het licht in de wereld. Jullie licht moet schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Matteüs 5:14,16

Gebed

Jezus, u bent het licht voor de wereld. Als ik uw stralende verschijning op me in laat werken, dan overweldigt dat me. Waar het donker is, maakt u het licht. Waar mensen leven in uw licht, gaan ze ook zelf al een beetje stralen. Jezus, bij u is de bron van het leven, in uw licht zien wij licht. Amen.