Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36


Barmhartigheid heeft te maken met warmhartigheid: God de Vader en zijn Zoon hebben een warm hart voor mensen, speciaal voor mensen in nood. En wie van ons is niet een mens in nood?

In de taal van het Oude Testament wordt voor barmhartigheid het woord rachum gebruikt, een woord dat heel nauw samenhangt met rechem. En dat woord betekent: moederschoot, baarmoeder. Het is de plaats waar nieuw leven ontstaat, waar een baby groeit. We verbinden die plaats met intimiteit, met liefdevolle verbondenheid, met de onverbreekbare liefdesband tussen een moeder en haar kind. Als we dus spreken over de barmhartigheid van de HEER, vragen we aandacht voor zijn moederlijke gevoelens voor zijn kinderen. Want onze HEER is: een Vader met een hart vol moederliefde.

Als wij die barmhartigheid van de Vader willen zien, dan moeten we ons richten op Jezus. Zijn barmhartigheid proeven we als we lezen:

Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.
Matteüs 9:36

En in de lofzang van Zacharias klinken deze prachtige woorden, die getuigen van de barmhartigheid van God die ervaarbaar wordt in zijn Zoon:

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 
en verschijnen aan allen die leven in duisternis 
en verkeren in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.
Lucas 1:78-79

Zo komt de warme barmhartigheid van de HEER ons leven binnen door Jezus. En als we van die barmhartigheid het spoor volgen, zoekend naar de weg van licht en vrede, zullen we dankzij de Geest gaan ontdekken dat we ook zelf kunnen groeien in gehoorzaamheid aan het gebod van Jezus, dat we barmhartig zullen zijn.

Het liefdevolle hart van Jezus zal onze harten aanraken en er zal barmhartigheid gaan stromen, hemelse barmhartigheid. We zullen ervaren dat Jezus ook ons op het oog had, toen hij zei:

Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Matteüs 5:7

Gebed

Jezus, u bent barmhartig. Ik wil u prijzen omdat ik in u de Vader mag zien, de HEER die als Vader ook zoveel moederliefde heeft voor zijn kinderen. Verwarm mij en iedereen met uw barmhartigheid, zodat ik ook zelf de weg van de barmhartigheid mag gaan. Schep in mij een hart dat met ontferming bewogen is. Amen.