Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

2 Korintiërs 8:9


Als ik de boodschap van de Bijbel en het wezen van God in één enkel woord zou moeten samenvatten, dan wordt dat: liefde. Want het meest wezenlijke over God wordt samengebald in deze krachtige uitspraak:

God is liefde.
1 Johannes 4:8

Het gaat bij God om een heel bijzondere vorm van liefde, namelijk een liefde die zichzelf weggeeft en die wil lijden voor de ander. Deze liefde is zichtbaar en tastbaar geworden in Jezus: hij was rijk maar is om ons arm geworden zodat wij rijk zouden worden. Dat is liefde!

En als ik ga nadenken over die kostbare liefde van Jezus, die hem zoveel heeft gekost en die mij zoveel schenkt, dan kom ik altijd weer uit bij de vrucht van de Geest die door Jezus op zo volmaakte wijze is getoond. Op deze wijze gaf Jezus zichzelf weg aan de wereld:

liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Galaten 5:22-23

Elk van deze negen woorden kan op volmaakte wijze met Jezus verbonden worden: zo was hij en zo is hij en zo is hij al mijn aanbidding waard. 

Jezus is Gods liefde in eigen persoon. En dan gaat ook dat misschien wel bekendste vers uit de Bijbel meeklinken, steeds krachtiger en steeds helderder, totdat het uiteindelijk bezit gaat nemen van heel mijn hart, omdat ik er me er steeds meer over verwonder en omdat ik er niet over uitgedacht raak:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

Zou ik Jezus ooit genoeg kunnen prijzen om zijn liefde, die de liefde is van de drie-enige God: Vader, Zoon en heilige Geest? Zou ik ooit Jezus ten volle kunnen kennen in zijn onvoorwaardelijke liefde? Het hooglied van de liefde kan me op weg helpen, vooral als ik het woord liefde steeds vervang door de naam Jezus:

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.
1 Korintiërs 13:4-8

Gebed

Jezus, u bent liefdevol, onvoorstelbaar liefdevol! U hebt er letterlijk alles voor over gehad om de liefdeband tussen uw Vader en zijn kinderen weer te herstellen. Dank u dat ik door u nog beter mag zien en nog sterker kan geloven dat God liefde is. Laat uw liefde stralen in mijn leven, in uw kerk, in heel deze wereld. Amen.