De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Johannes 16:13

Jezus aanbidden betekent dat ik steeds meer oog krijg voor zijn Geest. Zijn naam Christus herinnert me er voortdurend aan dat Jezus gezalfd is met de heilige Geest. Het was de Geest die Jezus in staat stelde om zijn werk op aarde te doen en om de taak te volbrengen die de Vader hem had opgedragen.

Tegelijk is Jezus ook degene die de Geest geeft. Want als Jezus niet meer op aarde is, wordt zijn plaats ingenomen door de Geest van de waarheid. En het is de taak van deze Geest om de waarheid van Christus, die zelf de waarheid is, bekend te maken.

Op de Pinksterdag, tien dagen na de hemelvaart van Jezus, is dit werkelijkheid geworden. Petrus zegt dan in zijn Pinkstertoespraak over Jezus:

Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.
Handelingen 2:33

Altijd als we de Geest zien of ervaren, hebben we te maken met het werk van Christus zelf. De Geest vestigt de aandacht niet op zichzelf, maar is erop gericht dat Christus wordt groot gemaakt. En alles wat we toeschrijven aan de heilige Geest, mogen we ook toeschrijven aan Christus: dat hij levend is, dat hij dynamisch is, dat hij waait waarheen hij wil, dat hij een persoon is, dat hij krachtig is, dat hij vol vrede en waarheid is. Waar Gods Geest werkt worden we in de tegenwoordigheid van Christus gebracht. 

Zo leren om de Geest en Christus heel dichtbij elkaar te houden, want de Geest is de dagelijkse nabijheid van Jezus Christus in ons leven. Toen hij na zijn opstanding uit de dood zijn leerlingen ontmoette, zei hij het volgende:

‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’
Johannes 20:21-22

Zo blaast Jezus ook vandaag nog over ons heen: vanuit de hemel komt hij steeds weer ons leven binnen en blijvend ademt hij de Geest over ons uit. Zo kunnen we in de kracht van Christus het koninkrijk van God laten zien en bekend maken. En telkens weer wordt dit gebed verhoord:

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Efeziërs 3:16-17

Gebed

Jezus, u geeft uw Geest. Dank u dat u zo opnieuw bij ons bent gekomen en steeds bij ons blijft. Het leven van uw Geest is het leven dat in ons mag stromen. Geef dat de vrede en de waarheid en het Woord van uw Geest volop tot bloei mogen komen, zodat uw koninkrijk hier en nu zichtbaar en ervaarbaar mag zijn. Amen.