Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Matteüs 5:16

Jezus volgen betekent dat ik mag baden in het licht. Zonnebaden, zo zou je het ook kunnen noemen, want Jezus is als de stralende zon. Zijn warmte en zijn licht zetten het leven van zijn volgelingen in een heel nieuw perspectief. Dat perspectief wordt door Jezus aangeraakt als hij ons oproept om ons licht te laten schijnen. Welk licht is dat?

De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
2 Korintiërs 4:6

Het is dus niet ons eigen licht, maar het licht dat in ons hart is gaan schijnen sinds de ontmoeting met Jezus. Het gaat niet om onze persoonlijke uitstraling maar om de uitstraling van Jezus door ons heen. En het gaat er ook niet om dat wij opvallen omdat we lichtgevende mensen zijn geworden door de luister die van het gezicht van Jezus op ons afstraalt, maar het gaat erom dat onze omgeving het licht ziet en zo wordt verlicht.

Jezus is er helder over dat dit niet een optie is maar een opdracht. Het is niet maar een mogelijkheid, zo in de trant van: mooi meegenomen als het gebeurt dat waar christenen zijn de omgeving in een ander licht komt te staan. Jezus spreekt al zijn leerlingen persoonlijk aan: jullie licht moet schijnen voor de mensen.

Zo spreekt hij ook mij aan vanuit een intens verlangen dat ik door zijn Geest bereid ben om in gehoorzaamheid goede daden te doen die gezien mogen worden. Paulus, dienaar van Christus, spreekt ons op dezelfde manier aan met de woorden van zijn Heer:

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
Filippenzen 2:14-15

Een schitterende ster, een stralend licht: dat mag ik zijn en steeds meer worden als ik me laat bestralen door het licht van Jezus. Want daar begint het altijd opnieuw. Als het daar niet begint, dan ben ik op mezelf aangewezen en dan wordt het niets. Maar telkens als ik me koester in zijn licht, telkens als ik baad in de zon die hij is, telkens als ik zijn glorierijke luister en zijn schitterende schoonheid op mij af laat stralen, gaat er iets gebeuren wat ik zelf niet voor mogelijk houd: mijn licht – dat is zijn licht – schijnt voor de mensen, en ze gaan eer bewijzen, niet aan mij, maar aan mijn Vader. Iets mooiers is er niet.

Gebed

Jezus, u zegt: jullie licht moet schijnen. Wilt u zelf, als de stralende God, als de luisterrijke Heer, als de schitterende Zoon van de Vader mijn eeuwige licht zijn. Laat het uw licht zijn dat door mij heen schijnt zodat mensen niet mij eren om wat ik doe maar uw en mijn Vader die alle lof en heerlijkheid en kracht waard is. Amen.