Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.

2 Korintiërs 12:9

Met deze woorden heb ik lang geworsteld. Ik ergerde me eraan, vooral omdat ik in deze uitspraak word geconfronteerd met mijn onwil en mijn onvermogen om zwak en kwetsbaar te zijn. 

We leven in een maatschappij waarin ons geleerd wordt om sterk te zijn, om onze talenten te gebruiken, om assertief te zijn, om zelfbewust om te gaan met de dingen waar we goed in zijn. Maar een van de scherpe kanten van het evangelie van Jezus is dat hij ons dat allemaal uit handen slaat. Vaak gebeurt dat pas na een crisis in je leven. Pas op de bodem van je bestaan, als je niet langer kunt ontkennen dat je je leven niet zelf in de hand hebt en niet zelf kunt maken, pas dan, in je zwakheid, kan Gods genade gaan stromen.

Niet meer dan mijn genade. Ik had ook de indruk dat genade daarmee een soort schrale troost was: ‘Nou, daar moeten we het dan maar mee doen, met genade. Het stelt niet zoveel voor, maar blijkbaar is het genoeg.’ Zo heb ik het lange tijd geproefd. 

Maar dat is zo’n groot misverstand! Niet voor niets worden genade en kracht door Jezus in één adem genoemd. Ze worden door christenen nog wel eens uit elkaar getrokken. Als er christenen zijn die pleiten voor krachtig geloven, vol van de Geest, staan er altijd direct ook andere christenen op die zeggen: ‘Spreek geen te grote woorden, want het is allemaal genade.’

En inderdaad: het is allemaal genade! Genade is een krácht! Genade is overvloed! Genade is bevrijding! Genade is genezing! Genade is vergeving! Genade is verzoend zijn met God! Genade is Gods Vaderhart kennen! Genade is: Jezus zien en ervaren! Genade is: voelen dat je een geliefd kind van God bent en dat niets je kan scheiden van zijn liefde! Dat is de kracht van genade.

Het is een andere kracht dan de kracht van de wereld. Die is stoer, succesvol, zelfgenoegzaam en trots. De kracht van de genade is authentiek, volhardend, liefdevol, Geestelijk, vol van de Vader. Het is de genade van Jezus die de kracht van God is.

En daarom kan Jezus zeggen dat ik niet meer dan zijn genade nodig heb. Want genade is alles. Deze alles overtreffende genade kan ik pas ervaren als ik alles wil loslaten waaraan ik mezelf wil vasthouden in deze wereld, als ik zwak word, als ik ontdek wat de levensveranderende betekenis is van die andere woorden van Jezus:

Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
Johannes 15:5

Zonder Jezus niets! Dankzij zijn genade alles!

Gebed

Jezus, u zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Ik aanbid u omdat uw genade zo groot en zo kostbaar is, zo krachtig, zo vol van vergeving, genezing en bevrijding. En ik vraag u om mijn leven te blijven snoeien, zodat ik mijn zwakheid leer zien als de ruimte waar uw krachtige genade kan gaan stromen. Amen.