Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

Kolossenzen 2:2-3

Een van de mooiste dingen die ik over de Heer heb gehoord, is dat hij een mysterie is. Het is zo’n groot gevaar om te denken dat je wel weet wie hij is en hoe hij is, en dat er niets nieuws meer over hem te leren en met hem te ervaren valt. Maar dat hij Gods mysterie heet, doorbreekt telkens opnieuw mijn gearriveerdheid. Hij is altijd weer anders, altijd weer groter, altijd weer zwakker, altijd weer nabijer, altijd weer verder weg dan ik dacht.

Er is wel een weg om dieper in dat mysterie te worden ingewijd, zonder het volmaakt te leren kennen, want er blijft altijd meer om te ontdekken. Paulus spreekt erover als hij aan de Kolossenzen schrijft over zijn verlangen om hen te bemoedigen en hen in liefde bijeen te houden. Want hij wil dat Gods kinderen tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen. Dat is veel en dat is groots: allesomvattend inzicht. Dat is voor mij te veel en te groots, en het leidt dus de aandacht ook meteen van mezelf af.

Mijn aandacht wordt gericht op de Zoon van God, omdat inzicht en kennis niet in mijzelf en ook niet in de wereld om mij heen te vinden zijn, maar wel in Christus. Zo is hij Gods mysterie, want inzicht staat niet gelijk aan informatie. Inzicht heeft te maken met liefdevolle wijsheid en liefdevolle kennis van geestelijke zaken die mijn denken te boven gaan.

Als ik zo Jezus leer kennen als Gods mysterie, gaat er een nieuwe wereld voor mij open, een wereld vol schatten van wijsheid en kennis. Ze zijn verborgen in hem: ze liggen niet voor het oprapen, ik moet zoeken, ik moet ontdekken, ik moet een liefdevolle weg gaan met een hart dat gericht is op Jezus. Dat vraagt om een hartelijk geloof dat het echt waar is: de zoon van de timmerman uit Nazaret blijkt Gods eindeloze mysterie te zijn. Altijd weer kan ik me laten verrassen door wie hij is en wat hij zegt. Steeds weer is het anders en nieuw. Nooit raak ik uitgedacht of uitgekeken.

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
Romeinen 11:33

Gebed

Jezus, u bent Gods mysterie, eindeloos in majesteit en grootheid. In u zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. U wil ik eren en kennen. Uw wijsheid en kennis wil ik ontdekken en ontvangen bij alle vragen en zorgen die me bezig houden. Geef dat ik daardoor steeds meer mag gaan beantwoorden aan mijn bestemming: u aanbidden. Amen.