Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.

Hebreeën 4:15

Wat doet een hogepriester? Voor een antwoord op die vraag moet ik me verplaatsen in de eredienst van het oude volk Israël in de tempel. Daar waren de priesters aan het werk. Hun voornaamste taken: offers brengen voor de zonden van het volk en bidden voor het volk en zo tussen God en zijn volk in gaan staan. Daarbij had de hogepriester het voorrecht om één keer per jaar in het allerheiligste te komen, achter het voorhangsel, waar de ark was als ultiem teken van Gods heilige aanwezigheid.

Jezus is onze enige en unieke hogepriester. Hij bracht geen offers maar hij offerde zichzelf op. Hij bidt altijd voor ons. Hij is eeuwig degene die tussen ons en God in staat zodat we door hem verbonden kunnen zijn met onze Vader.

Het mooie van Jezus als hogepriester is dat hij niet ver van ons af staat, maar dat hij ons zo goed kent. Hij voelt mee met onze zwakheden omdat hij ze zelf ook heeft ondergaan toen hij als mens op aarde was. Hij is op de proef gesteld zoals ook wij zo vaak op de proef worden gesteld. Maar hij zondigde daarbij nooit. Zo kan hij onze volmaakte en eeuwige hogepriester zijn.

Het is geweldig om hem zo te kennen. Want ik hoef nooit meer voor mijn eigen zonden te boeten, want hij heeft dat voor mij gedaan. Ik hoef nooit meer bang te zijn dat mijn bidden ontoereikend is, want hij bidt altijd voor mij. Daarom wil ik hem kennen en bewonderen als mijn hogepriester. En ik verheug me over deze woorden, die ik me eigen wil maken zodat ze veel zekerheid en troost in mijn leven brengen:

U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden.
Hebreeën 3:1

Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 
Hebreeën 4:14

Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven.
Hebreeën 7:26

Gebed

Jezus, u bent de hogepriester. Zo wil ik u belijden en bewonderen omdat ik zeker weet dat ik me niet zelf hoef te redden omdat u me hebt gered door uw offer, en omdat ik zeker weet dat mijn stamelende bidden door uw gebed vervolmaakt wordt. U wil ik prijzen om uw heiligheid, uw schuldeloosheid en uw zuiverheid. Amen.