Inspiratietraject

Verlang je naar meer van Jezus in je leven? Zou je ook willen dat deze door corona bepaalde tijd een periode wordt waarin je je meer leert richten op Jezus? Dan is dit inspiratietraject iets voor jou. Het traject start in augustus 2020 en loopt tot en met februari 2021.

HET TRAJECT IS INMIDDELS AFGEROND.

Onderwijs, ontmoeting, oefening

Dit inspiratietraject is een soort van online cursus en tegelijk een prekenserie die zich niet tot de zondagen beperkt. Voorjaar 2020 gaf ik voor het eerst twee online cursussen, met veel accent op:

 • onderwijs,
 • ontmoeting en
 • oefening.

En ik merkte dat dat voor de deelnemers heel inspirerend en leerzaam was. Voor mijzelf trouwens ook! Daarom wil ik wat ik leerde van het geven van de online cursus integreren in wat ik zie als de kern van mijn werk als predikant: preken, Gods Woord openen en uitleggen zó dat het je leven verandert.

Uitleg over Jezus

Ik ben daarin opnieuw geïnspireerd door wat we lezen in Handelingen 2 vers 42 over de eerste gemeente (in de BGT):

Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. Ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar het brood te delen.

De vier basis-elementen van kerk-zijn en van christen-zijn worden hier genoemd: (1) familie zijn, (2) uitleg over Jezus krijgen, (3) samen bidden en (4) samen eten. In dit traject richten we ons dus op dat tweede element in het vertrouwen dat van daaruit op eigen plek en eigen manier ook de andere drie elementen hun plek zullen krijgen.

Tijdens de zomer dacht ik veel na over de vraag hoe ik als predikant met mijn (boodschap van de) preken (als ‘uitleg over Jezus’) op veel meer manieren en op veel meer momenten naar mensen toe kan komen (nu het minder vanzelfsprekend is dat mensen naar de preek (in de kerkdienst) toe komen. Dat leidde tot het idee van de 360preek die ook, veel meer dan we gewend zijn, gebruik maakt van online mogelijkheden.

Voor wie?

Dit inspiratietraject is echt iets voor jou als je:

 • aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen iets zoekt om je langere tijd aan toe te wijden;
 • verlangt naar verdieping van je geloof in Jezus;
 • wel wat (creatieve) hulp kunt gebruiken voor je dagelijkse omgang en leven met de Heer, zowel in binnenkamer als in je buitenwereld.

Wat is de bedoeling?

Als je je aanmeldt als deelnemer voor dit inspiratietraject:

 • kies je voor toewijding aan een leerproces van 9 maanden waarin (jouw verlangen naar meer van) Jezus centraal staat;
 • volg je preken die ik over deze thematiek houd (gemiddeld eens per twee weken) in de Plantagekerk in Zwolle (live online te volgen of op een later tijdstip terug te kijken of te luisteren);
 • ontvang je rond deze preken en de bijbelgedeeltes waar die over gaan wekelijks 1 tot 3 keer input via mail (tekst, afbeeldingen, oefeningen, video’s, liederen, podcasts etc.) die je helpt om met hoofd, hart en handen te groeien in Jezus zien, Jezus ademen en Jezus leven.

Het inspiratietraject is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Soms moet je gewoon ergens mee beginnen en erop vertrouwen dat gaandeweg wel duidelijk wordt hoe het precies moet gaan.

Wat brengt het jou?

Dit inspiratietraject brengt jou, als je toegewijd meedoet:

 • groei in Jezus;
 • een sterker wordend verlangen om Jezus centraal te stellen in je leven (en ook in je kerk; maar je hoeft geen kerklid zijn om mee te kunnen doen);
 • veel inspiratie en praktische hulp om dichterbij Jezus te leven;
 • duurzaamheid in je bezig zijn met je eigen spirituele vorming doordat je je gedurende negen maanden toewijdt aan het Jezus zien, Jezus ademen en Jezus leven.

Wat kost het jou?

Als je meedoet kost het je:

 • geen cent (ik doe dit als onderdeel van mijn predikantschap van de Plantagekerk Zwolle);
 • elke dag wat tijd om toegewijd bezig te zijn met je leerproces;
 • ruimte in je mailbox waar je met regelmaat een nieuwe mail vindt die om je aandacht en betrokkenheid vraagt.