Op deze pagina vind je al het cursusmateriaal rond het eenvoudige woord ‘o’.

 • 1 De zondagmorgenvideo
 • 2 Preek over ‘O’
 • 3 Luisterliederen
 • 4 Oefeningen
 • 5 Gespreksvragen
 • 6 Twee preken over 2 Korintiërs 3:18
 • 7 God als Schoonheid
 • 8 Podcast ‘Onuitsprekelijke aanbidding’
 • 9 Podcast ‘Wat is de naam van die God? Over Godsbeelden’

1 De zondagmorgenvideo

In onderstaande video geef ik je een introductie in het derde eenvoudige woord: O. [of klik hier]

2 Preek over ‘O’

In de Plantagekerk ging het zondagmorgen 15 januari 2023 over het eenvoudige woord ‘o’. Je kunt de preek hier terugkijken en – luisteren:

Beluister de preek hier als podcast:

3 Luisterliederen

‘Alles voor Hem’

‘Onbeschrijfelijk’

‘All My Days’

4 Oefeningen

1 Lichaamsgebed (‘Naakte spiritualiteit’, blz. 298)

O
Kijk met open ogen naar de hemel en open je handen naar boven,
breng geleidelijk je handen naar je hart,
laat je hoofd zakken en sluit je ogen.
Zo spiegel je dat een blik op de grootheid van God leidt tot een nederige reactie in je hart.5 God als Schoonheid

2 Eenvoudig gebed (‘Naakte spiritualiteit’, blz. 292)

O
O, hoe ___________ bent U!
(Vul in gedachten een eigenschap in die je associeert met God, zoals creatief, mysterieus enzovoort)

U ____________
(Vul de zin aan met specifieke voorbeelden van de algemene kwaliteit die je zojuist noemde: ‘U laat de vogel buiten mijn raam zingen’)

O, hoe ___________ ik (van) u!
(Vul de lege ruimte in met een passend werkwoord, zoals liefhebben, eren, waarderen enzovoort)

3 Geniet van schoonheid in kunst en in de schepping

Op blz. 102 van ‘Naakte spiritualiteit’ schrijft Brian McLaren: “God geniet ervan hoe mooi ze zijn en hoe goed gelukt; zoals kunstenaars heilig trots kunnen zijn op hun creaties. Als we God ervoor prijzen, laten wij merken dat wij het óók zien. Dat we genieten van het kunstwerk, en van de Kunstenaar. Op deze manier delen we in Gods vreugde en vergroten die door onze spontane O van aanbidding.

 • maak buiten een wandeling en verwonder je over de schepping
 • kijk via YouTube naar een natuurfilm
 • luister naar een klassiek muziekstuk
 • verdiep je in een schilderij of beeldhouwwerk

4 Luister 1 minuut naar dit Alleluia

5 Podcast over zeven oefeningen in aanbidding

In het tweede hoofdstuk over het eenvoudige woord ‘O’  (blz. 101-106) reikt Brian McLaren zeven praktische oefeningen aan voor aanbidding in het alledaagse leven. In deze podcast hoor je daar meer over.

Een deelnemer deelde haar concretisering van de zeven oefeningen, met behulp van de woorden ‘hier’, ‘dank’ en ‘o’. Download: ‘Zeven oefeningen in dagelijkse aanbidding’ (pdf).

5 Gespreksvragen

Bij Hoofdstuk 8 – O: oefenen in jubelen

 1. Heb je ooit een bijzonder betekenisvolle ervaring gehad tijdens een vreugdevolle viering? Zo ja, deel die ervaring. Zo niet, kun je je dan een tijd herinneren waarin je, terugkijkend, wenste dat je dit vreugdevoller had gevierd?
 2. Hoe komt het volgens jou dat arme mensen zo vrij en uitbundig zijn in hun aanbidding, en rijke mensen doorgaans zo terughoudend?
 3. Is vreugde de primaire emotie die je met God associeert? Zo niet, welke emotie of gesteldheid associeer jij vooral met God? Wat zouden de effecten in ons leven en in onze geloofsgemeenschappen zijn als we zouden begrijpen dat God ten diepste een vreugdevol wezen is?
 4. Reageer op de bespreking van aanbidding en het brein.

Bij Hoofdstuk 9 – O: niet slechts een woord, maar een manier van leven

 1. Welke woorden, liederen, geluiden, visuele beelden en ervaringen wekken bij jou de meest vreugdevolle aanbidding op?
 2. Reageer op het overzicht van Paulus’ brief aan de Romeinen, en vooral op Paulus’ gebruik van het woord o aan het einde van Romeinen 11.
 3. De auteur biedt zeven verschillende ‘eerst…’ mogelijkheden die ons kunnen helpen God in ons dagelijks leven te aanbidden. Welke van die mogelijkheden beoefen je al? Met welke zou je willen experimenteren?
 4. Overweeg om een aantal verschillende geloofsgemeenschappen te bezoeken om hun manieren van aanbidding te verkennen. Hoe zou jij veranderd worden als je God oprecht en met heel je wezen aanbad?
 5. Deel je ervaringen in het oefenen met o, hoe of andere uitingen van uitbundige vreugde en aanbidding.

6 Twee preken over 2 Korintiërs 3:18

In 2018 hield ik twee preken over 2 Korintiërs 3 vers 18. In die tekst gaat het over de schoonheid van God, de luister van Jezus Christus en over verandering die ontstaat als wij Gods glorie aanbidden. Op blz. 95 van ‘Naakte spiritualiteit’ schrijft Brian McLaren: “Aanbidden nodigt ons uit om na te denken over de glorieuze, transcendente levende God van liefde. Als we dat doen, ervaren we de verandering van onszelf naar dat beeld. En dat blijkt uiteindelijke goed en uiterst vreugdevol te zijn.”

Ik hoop dat het beluisteren van onderstaande twee preken je helpt in het ontdekken van het belang van aanbidden, van ‘O’ zeggen als we oog in oog staan met Gods schoonheid.

7 God als Schoonheid

In een bekende tekst van Aurelius Augustinus wordt God aangesproken als Schoonheid. Lees die tekst hieronder. Doe dat langzaam en aandachtig.

Laat heb ik U lief gekregen,
O Schoonheid zo oud en zo nieuw,
laat heb ik U lief gekregen.
Zie, U was binnen en ik was in de wereld buiten,
en daar zocht ik U.
En zelf ongeordend
stortte ik mij op die welgeordende dingen,
die U hebt gemaakt.
U was met mij, maar ik niet met U:
Die dingen hielden mij ver van U
die geen bestaan zouden hebben,
als ze niet in U bestonden.
U hebt geroepen en geschreeuwd,
en mijn doofheid doorbroken.
U hebt mij met uw licht overstraald,
en mijn blindheid verdreven.
U hebt mij met uw geur verleid;
ik heb haar ingeademd en zucht naar U.
Ik heb U geproefd,
en ik honger en dorst naar U.
U hebt mij aangeraakt,
en ik ben ontbrand in verlangen naar uw vrede.

Uit: Belijdenissen Boek X, 38

Luister naar dit lied (dat ook al een plek kreeg op de pagina over ‘hier’) waarin je de Engelse vertaling van de tekst van Augustinus terughoort.

8 Podcast ‘Onuitsprekelijke aanbidding’

In onderstaande podcast ga ik in op deze vraag van een cursusdeelnemer: “Welke plaats zou tongentaal in kunnen nemen in het jubelen over een God wiens wezen niet in woorden te vatten of uit te spreken is?”

Lees hier meer over het boek ‘Vol van de Geest’ van Peter Halldorf: Het licht begint te wandelen – reflectie bij Peter Halldorfs ‘Vol van de Geest’

9 Podcast ‘Wat is de naam van die God? Over Godsbeelden’

In deze podcast geef ik reacties van cursus deelnemers door die te maken hebben met gedachten en vragen over het Godsbeeld dat we hebben en het Godsbeeld dat naar voren komt in het boek ‘Naakte spiritualiteit’ van Brian McLaren.

Uit het kunstboek

Cursusdeelnemer Marian Zwartepoorte maakt naar aanleiding van de studie ‘Naakte spiritualiteit’ een kunstboek waarin zij iedere week naar aanleiding van haar gevoel en overdenking van de studie een bladzijde maakt, kleur en vorm geeft aan de woorden en de beleving van de studie.