Op deze pagina vind je al het cursusmateriaal rond het eenvoudige woord ‘sorry’.

 • 1 De zondagmorgenvideo
 • 2 Preek over ‘Sorry’
 • 3 Luisterliederen
 • 4 Oefeningen
 • 5 Sorry: naakte spiritualiteit en spiritualiteit van beneden
 • 6 Het Levensgebed: Dank! Sorry! Alstublieft!
 • 7 Gespreksvragen
 • 8 Preek: Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

1 De zondagmorgenvideo

In onderstaande video geef ik je een introductie in het vierde eenvoudige woord: Sorry. [of klik hier]

2 Preek over ‘Sorry’

In de Plantagekerk ging het zondagmorgen 22 januari 2023 over het eenvoudige woord ‘sorry’. Collega Jaap Ophoff van de Opstandingskerk in Zwolle ging voor. Je kunt de preek hier terugkijken en -luisteren:

Je kunt de preek ook als podcast beluisteren:

3 Luisterliederen

‘Lord, have mercy’

(download tekst en vertaling)

‘Amazing grace’

(download tekst en vertaling)

‘Stained Glass Masquerade’

(download tekst en vertaling)

4 Oefeningen

1 Lichaamsgebed (‘Naakte spiritualiteit’, blz. 288)

Sorry
Houd je handen in een kommetje voor je gezicht terwijl je je fouten benoemt.
Laat ze dan als kommetjes zakken om Gods barmhartigheid te ontvangen.
Plens ten slotte barmhartigheid als koud, schoon water in je gezicht.

2 Eenvoudig gebed (‘Naakte spiritualiteit’, blz. 292)

Het spijt me, Heer. Ik…
(Belijd waar je spijt van hebt: een actie, een houding, een fout, een mislukking.)

Ik voel…
(Beschrijf hoe je je voelt over wat je hebt beleden.)

Heb medelijden met mij, genadige God, zodat…
(Beschrijf wat je wilt doen of hoe je wilt zijn in je verdere leven.)

3 Spijt uitademen, genade inademen

Op blz. 129-130 schrijft Brian McLaren: “Er is nog een ander woord dat me helpt bij het beoefenen van schuldbelijdenis: genade. Als ik mijn fouten noem terwijl ik uitadem, kan ik het woord genade vasthouden terwijl ik inadem. Spijt uitademen, genade inademen… dit is het levenondersteunende ritme van een naakte spiritualiteit – het uittrekken van mijn spirituele kostuum zodat ik voor God kan staan zoals ik ben.”

Ook dit is dus een mooie, concrete oefening om toe te passen:

Adem uit: (noem met één woord waarover je spijt hebt)
Adem in: (genade!)

4 Nog een oefening in sorry zeggen

Beluister in deze podcast een citaat waarin Brian McLaren iets vertelt over een oefening in sorry zeggen.

5 Nog een lichaamsgebed bij ‘sorry’

Hieronder vind je een pdf met een lichaamsgebed rond ‘sorry’ (met ook gebruik van ‘hier’, ‘dank’ en ‘o’.

Download: lichaamsgebed bij sorry – gesloten vuisten

5 Sorry: naakte spiritualiteit en spiritualiteit van beneden

In deze podcast naar aanleiding van het eenvoudige woord ‘sorry’ leg ik een verbinding tussen ‘Naakte spiritualiteit’ van Brian McLaren en ‘Spiritualiteit van beneden’ van Anselm Grün.

Een deelnemer schreef n.a.v. bovenstaande podcast over Spiritualiteit van beneden “Spiritualiteit van boven is toch ook niet verkeerd? (naast het belang dat er helemaal is van naakte spiritualiteit, of spiritualiteit van beneden!) Of begrijp ik het nu verkeerd?” Een mooie aanleiding om nog een wat uitgebreider citaat van Grun door te geven uit zijn boek ‘Spiritualiteit van beneden. De citaten zijn te vinden op de blz. 11-14.

6 Het Levensgebed: Dank! Sorry! Alstublieft!

In de Ignatiaanse spiritualiteit (dat is een geloofsbeleving die zich laat inspireren door Ignatius van Loyola) is er een gebedsvorm met de naam Levensgebed. In dit gebed staan drie woorden centraal: Dank! Sorry! Altublieft!

In onderstaande podcast kun je luisteren naar een korte introductie die ik geef in dat gebed.

Je kunt hieronder ook een webinar terugkijken waarin Nikolaas Sintobin meer vertelt over het Levensgebed! Het webinar maakte onderdeel uit van een serie van 9 webinars van de School voor Spiritualiteit in het seizoen 2021-2022 waarin Nikolaas Sintobin op mijn uitnodiging inging op allerlei thema’s uit de Ignatiaanse spiritualiteit. Als je op deze link klikt, vind je alle webinars terug.

7 Gespreksvragen

Hoofdstuk 10 – Sorry: heiliger dan ik echt ben?

 1. Reageer op deze stelling: Een geheim van spiritueel leven is dat je ernaar verlangt spiritueler te zijn dan je blijkt te zijn. Het geheim van schijnheiligheid is het verlangen om spiritueler te lijken dan je in werkelijkheid bent.
 2. Waarom denk je dat doen alsof en je mooier voordoen dan je bent zo populair is, binnen en buiten religieuze kringen? Kun je een persoon in je leven bedenken die opvalt door niet te doen alsof?
 3. De auteur beschrijft het geweten als een morele zenuw voor de ziel. Hoe zou jij jouw geweten omschrijven? Als te gevoelig? Of met te veel eelt? Ongeveer goed?
 4. Wat vind je, in het licht van de nadruk in dit hoofdstuk op schuldbelijdenis en uit de kast komen of zuiver worden, van de term ‘naakte spiritualiteit’?

Hoofdstuk 11 – Sorry: het ontketenen van onze eigen wording

 1. Denk aan je land, politieke partij, geloofsgemeenschap of gezin/familie. Als zo’n gemeenschap zou gaan voor een gezamenlijke schuldbelijdenis, wat zouden ze dan moeten opbiechten?
 2. Wat denk jij dat de reden is waarom een gezamenlijke schuldbelijdenis zo impopulair is? En wat zijn de gevolgen van die impopulariteit?
 3. Hoe zou jij een gezamenlijke schuldbelijdenis kunnen aanmoedigen in de groepen waar jij deel van uitmaakt?
 4. De auteur suggereert dat een atmosfeer van genade ons eigenlijk meer helpt om te veranderen dan een atmosfeer van elkaar onder druk zetten. Waarom?
 5. Praat over de gevaren van wat de auteur een goede ‘positie-mindset’ noemt, en de voordelen van een ‘wording-mindset’.
 6. Deel je ervaringen in het oefenen met sorry en genade.

8 Preek: Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

Via deze link kun je een preek lezen over het thema ‘genade’ en ‘verbrokenheid’. Een passage uit die preek:

“Ik schep vreugde in mijn zwakheid. – Jarenlang heb ik geworsteld met die uitspraak. Ik ergerde me eraan. Helemaal omdat die uitspraak in mijn beleving vaak werd gebruikt in het kerkelijke leven om middelmatigheid goed te praten: middelmatigheid in het geestelijke leven, middelmatigheid in de prediking, middelmatigheid in het kerk-zijn. De boodschap luidde dan ongeveer zo: ‘God vindt het juist mooi als ons leven met hem zwakheden vertoont. Dan kan hij veel vergeven en kan zijn genade groter worden in ons leven.’ Het ergerde me denk ik vooral ook omdat ik in deze uitspraak wordt geconfronteerd met mijn eigen onwil en onvermogen om kwetsbaar te zijn. Want we leven in een maatschappij waarin ons geleerd wordt om sterk te zijn, om onze talenten te gebruiken, om assertief te zijn, om zelfbewust om te gaan met de dingen waar we goed in zijn. Een van de scherpe kanten van het evangelie van Jezus is dat dat ons allemaal uit handen wordt geslagen. Soms gebeurt dat pas na een crisis in je leven. Pas op de bodem van je bestaan, als je niet langer kunt ontkennen dat je je leven niet zelf in de hand hebt en niet zelf kunt maken, pas dan, in je zwakheid, kan Gods genade gaan stromen.”

Uit het kunstboek

Cursusdeelnemer Marian Zwartepoorte maakt naar aanleiding van de studie ‘Naakte spiritualiteit’ een kunstboek waarin zij iedere week naar aanleiding van haar gevoel en overdenking van de studie een bladzijde maakt, kleur en vorm geeft aan de woorden en de beleving van de studie.