Je bent een van de ruim 350 deelnemers aan deze cursus! Mooi dat zovelen geïnteresseerd zijn in Henri Nouwen en in zijn visie op wat het betekent om spiritueel te leven.

2.1 Wat je van de cursus hoopt

Velen van jullie hebben op het vragenformulier iets geschreven over de vraag ‘Wat hoop je dat de cursus je gaat brengen?’ Van de ruim 170 antwoorden geef ik er hieronder 15 door in de hoop dat ze je helpen om voor jezelf nog wat helderder te krijgen waarom je met deze cursus meedoet, en waarom je er ook mee bezig wilt blijven (een cursus beginnen is altijd gemakkelijker dan tot het einde toe volhouden😉).

Wat hoop je dat de cursus je gaat brengen?

 1. Een laagje dieper te gaan dan hoe ik gewoon lees. Kijken naar mijzelf en naar Gods bedoeling en daarin ruimte te maken voor nieuwe inzichten.
 2. Nieuwe kennismaking met Henri Nouwen, met persoonlijke toepassing op mijn eigen geloofsweg.
 3. Meer leven met de Geest.
 4. Versterking voor mijn zeer twijfelachtig geloof.
 5. Meer innerlijke rust en de vrede van Jezus.
 6. Meer leren over leven in het hier en nu en minder druk ervaren van het vele “moeten van de wereld om je heen”. En meer ontdekken over Henri Nouwens gedachtengoed!
 7. Meer achtergrond over zijn theologische opvattingen. En of die nu echt heel anders zijn dan ik die van huis uit (GKv) gewend ben – of dat die toch redelijk overeenkomen, maar die hij misschien wat ‘sprankelender’ en ‘spiritueler’ wist te communiceren. 
 8. Weer bewust ruimte maken voor eigen spiritualiteit. En om me te laten inspireren door wat wordt aangereikt, daar heb ik weer behoefte aan. Laat me graag weer verrassen. Boekjes van Henri Nouwen spraken me erg aan. 
 9. Spiritualiteit herkennen in het ‘gewone’ dagelijkse leven.
 10. Meer groeien in het ZIJN, in aanwezig zijn en in intimiteit met God en anderen. Verder leren Gods stem en leiding leren verstaan in alle dag.
 11. Ik wil graag samen met mijn man iets doen/leren op geloofsgebied. Henri Nouwen spreekt ons beiden heel erg aan. Zo bijzonder hoe hij gedachten onder woorden brengt. Daardoor kunnen we ondanks dat we zo verschillend zijn (m’n man is heel rationeel en ik juist een gevoelsmens) toch goede en diepe gesprekken hebben nav zijn boeken.
 12. Troost, inspiratie, verbondenheid met mijn zus die zich ook heeft opgegeven.
 13. Ik heb de meeste boeken van hem in de kast en er door de jaren heen heel erg van genoten. Het lijkt me heel fijn om dmv deze cursus opnieuw thuis te komen in de wijsheid en onvoorwaardelijke liefde die hij doorgeeft.
 14. Een paar weken intensiever bij God en de Bijbel getrokken te worden.
 15. Een geestelijk avontuur. 

Reflectie: verwoord voor jezelf nog een keer waarom je meedoet met de cursus.

2.2 Alles nieuw – inleiding

In onderstaande video lees ik de Inleiding van ‘Alles nieuw’ voor en maak ik er een vijftal reflectieve opmerkingen bij. Onder de video kun je de tekst van de Inleiding ook zelf lezen, met daaronder een paar vragen voor je eigen verwerking.

“Inleiding

De volgende vragen komen soms bij ons op en geven uitdrukking aan ons diepe verlangen om een spiritueel leven te leiden. Tevens duiden ze op een grote onduidelijkheid over de betekenis en de uitvoerbaarheid kan spiritueel leven. De vragen zijn:

Wat betekent het om een spiritueel leven te leiden?
Hoe is dit te combineren met ons rusteloze en hectische bestaan?
Wat is onze eigenlijke roeping in dit leven?
Waar kunnen we de gemoedsrust vinden om naar Gods roepstem te luisteren?
Wie kan ons de weg wijzen in het innerlijke labyrint van onze gedachten, emoties en gevoelens?

Dit boekje is enerzijds bedoeld voor mannen en vrouwen die de behoefte voelen hun spiritueel leven te verdiepen, maar onzeker zijn over de richting die ze daarbij moeten inslaan. Zij ‘kennen’ het verhaal van Jezus Christus en hebben een intens verlangen om die kennis te laten afdalen van hun hoofd naar hun hart. Intuïtief voelen zij aan dat zulke ‘kennis van het hart’ hen in staat stelt zowel een nieuw inzicht te krijgen in wie zijzelf zijn, als alle dingen nieuw te maken. Tegelijkertijd bespeuren zij echter wat aarzeling bij zichzelf en zijn bevreesd om dit onbekende gebied te betreden.

Anderzijds wil ik – zij het indirect – diegenen een hart onder de riem steken die niet vertrouwd zijn met het christelijke verhaal of dat vreemd vinden. In meer algemene zin verlangen zij echter wel naar spirituele vrijheid en zijn op zoek naar een antwoord op vragen over de zin van het leven, vragen met een open einde.

Authentiek spiritueel leven is geworteld in de menselijke natuur, de natuur die alle mensen – of zij nu christen zijn of niet – met elkaar gemeen hebben. Hopelijk geeft dit boekje aan beide groepen lezers wat bemoediging en richting.

Als vertrekpunt heb ik gekozen voor deze woorden van Jezus: ‘Vraag je dus niet bezorgd af: wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken?… Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God… dan krijg je dat alles erbij’ (Matteüs 6, 31-33).

Deze bijbeltekst gaat over bezorgdheid. Bezorgdheid is zozeer deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven dat een zorgeloos bestaan onmogelijk en onwenselijk lijkt. We denken dat onbezorgdheid onrealistisch en zelfs gevaarlijk is. Immers, bezorgdheid motiveert ons om hard te werken, ons voor te bereiden op de toekomst en ons te wapenen tegen mogelijke gevaren.

Met die radicale en ‘onrealistische’ raadgeving wijst Jezus op de mogelijkheid om onbezorgd te leven, zodat alle dingen nieuw worden. Vandaar dat dit boekje de titel draagt: Alles nieuw.

Ik heb mijn overwegingen in drieën gedeeld.
In het eerste gedeelte komt ter sprake hoe destructief zorgen inwerken op ons dagelijks leven.
In het tweede gedeelte wordt getoond hoe Jezus omgaat met de zorgen die ons verlammen. Hij biedt ons een leven aan waarin God alles voor ons nieuw maakt.
Tot slot worden in het derde gedeelte enkele methodes beschreven waardoor onze zorgen langzaamaan hun greep op ons kunnen verliezen. Daardoor komt voor Gods Geest de weg vrij om zijn herscheppende werk te doen.”

Reflectievragen:

 1. Wat herken jij zelf van dat ‘rusteloze en hectische bestaan’?
 2. Hoe zou jij op dit moment zelf omschrijven wat ‘spiritueel leven’ is?
 3. Welke rol speelt bezorgdheid in jouw leven?
 4. Wat stel jij je voor bij het zoeken van het Koninkrijk van God?

2.3 Een preek: Worden als de Vader

In de startvideo in Les 1 vertelde ik dat ik in 2010 al een preek hield over de gelijkenis van de verloren zoon, waar het bekendste boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen over gaat. Via onderstaande link kun je die preek lezen:

Lees de preek: Worden als de Vader. De gelijkenis van de verkwistende God

2.4 Henri Nouwen – Jij bent geliefd (1)

Henri Nouwen hield in 1992 drie preken met de titel “You Are the Beloved” in de Crystal Cathedral in Garden Grove, Californië, Verenigde Staten. Hij sprak daarin over onze spirituele taak om onze ware identiteit te omarmen.

Deze drie preken zijn zeer velen tot zegen geweest! In de lessen 2, 5 en 8 geef ik de drie preken een plek met de uitnodiging om ernaar te kijken. Misschien wel opnieuw, als je ze al eerder hebt gezien of gehoord.

“De kern van mijn geloof bestaat uit de overtuiging dat u en ik, dat wij allemaal geliefde zonen en dochters van God zijn.” Krachtige woorden waarmee Henri Nouwen zijn preek begon in de Crystal Cathedral. Hij vertelt dat de meesten van ons er niet in slagen om die waarheid te bevatten terwijl het wel een belangrijke taak van ons is. Henri: ‘Wat voor Jezus geldt, geldt ook voor u!’ Jij bent Zijn geliefde kind.