Is stil zijn ook een vorm van bidden? Ja, dat is het. Stil zijn heeft alles te maken met het scheppen van tijd en ruimte om de aanwezigheid van God te zoeken en te ervaren.

Maar wat gebeurt er als je stil wordt? Eigenlijk heeft iedereen die dat doet de ervaring dat dat moeilijk is. Want je kunt wel stil gaan zitten, stoppen met praten, zwijgen, niks doen. Maar al heel snek merk je dat er van binnen van alles doorgaat. Je denken gaat door. Je voelen gaat door. Je opmerken gaat door.

Vooral je gedachten lijken niet te temmen te zijn. Ze gaan alle kanten op. En het lijkt maar niet stil te kunnen worden. Ter geruststelling: dat is normaal. Zo zit onze geest in elkaar.

Maar het is wel mogelijk om de stilte te oefenen en er zo meer gewend aan te raken. Dat kan door de volgende aanwijzingen op te volgen.

1. Kies een gebedswoord dat voor jou symbool staat voor je actieve verlangen om in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn en open te staan voor zijn vernieuwende werkzaamheid. Zo’n gebedswoord kan bijvoorbeeld zijn: ‘Jezus’, ‘liefde’, ‘God’, ‘rust’ of ‘verlangen’. Het is niet de bedoeling dat je over dit woord nadenkt. Het heeft alleen de functie van ankerpunt.

2. Ga ontspannen zitten, kom tot rust en maak contact met je verlangen om in Gods aanwezigheid te zijn. ‘Heer, ik wil stil zijn in uw aanwezigheid.’

3. Wees nu stil (bijvoorbeeld vijf of tien of twintig minuten). Als je merkt dat je bezig bent met gedachten of andere prikkels, keer dan telkens weer zachtjes terug naar je gebedswoord.

Dit is het stiltegebed.

> Dit is een hoofdstukje uit het boek Zin in bidden