christusikoonVandaag was ik ergens in Zuid-Holland op een prachtige locatie waar – zo is het verlangen – op niet al te lange termijn een nieuw retraitecentrum c.q. spiriteel centrum van start zal gaan! (De details bewaar ik voor later.)

In elk geval mag ik in verband met dit initiatief een bezinnende bijdrage leveren vanuit een meer theologisch-spiritueel perspectief. Ook hoop ik dat ik in de toekomst in het kader van dit retraitecentrum retraites kan aanbieden voor predikanten om kennis te maken en te oefenen met de lectio divina.

Ik geloof dat er heel veel behoefte is aan een nieuwe concentratie op spiritualiteit. Zelf ben ik al met die thematiek bezig sinds mijn proefschrift ‘Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces’ dat in 2000 verscheen, maar waaraan ik al vanaf 1995 werkte. Ook rondde ik mijn theologiestudie in dat jaar al af me een doctoraalscriptie over ‘De meditatie in de preekvoorbereiding’.

De dubbele thematiek van homiletiek (preekkunde) en spiritualiteit heeft me sindsdien niet meer losgelaten. Wel ontving dit alles een verdieping en concentratie door een vernieuwde focus op Jezus (2002). En ook het proces waarin ik momenteel zit (2009: de ontdekking van het koninkrijk en mijn geboeidheid door de emerging church beweging) levert weer nieuwe accenten en inzichten op. Langzamerhand begint er een totaalbeeld te ontstaan van datgene wat ik echt belangrijk vind om mee bezig te zijn. De komende dagen wil ik daar wat meer over schrijven.

Thema’s die aan de orde zullen komen: Spirituele Oefenplekken, Renovare, New Monasticism, protestantse predikorde, lectio divina, discipelschap als spirituele vorming in Christus, spirituele gemeenteopbouw.