Wie zegt dat hij kan bidden, zegt teveel. André Louf schrijft in zijn boek ‘Heer, leer ons bidden. Iets gewaar worden van God’ het volgende:

Over bidden weten we weinig. Het is een geheim waarvan we vermoeden dat het verborgen ligt, ergens diepweg bij de bronnen van het hart. Zoals andere mysteries van het mensenleven: de geboorte van een nieuw wezen, de liefde die ontluikt en opbloeit, de beproeving die haar hoogtepunt vindt in de dood, en dat wat op de dood volgt. Dit alles roep bij de mens gemengde gevoelens op. Verlangen en vrees, liefde en ontzag wisselen elkaar af. Hij voelt tegelijkertijd een drang en een weerstand. Hij is aangetrokken en afgestoten.

De eerste en meest fundamentele waarheid over het gebed is te weten dat wij niet kunnen bidden. ‘Heer, leer ons bidden.’

Meer valt er vandaag niet te zeggen.