mvdsgeworteldlevenNog een paar weken en dan begint de Maand van de Spiritualiteit. Dit jaar doet ook de christelijke boekhandel mee. Hieronder lees je het persbericht van Uitgeverij Kok over dit initiatief.

Maand van de Spiritualiteit nu ook in christelijke boekhandel
De Maand van de Spiritualiteit wordt in 2009 voor de derde keer georganiseerd. Voor het eerst ook met een Top 10 van christelijke boeken. De uitgeverijen Kok, Jongbloed en Boekencentrum namen hiertoe het initiatief. Het actieboekje is geschreven door Jos Douma met de titel Geworteld leven. De christelijke boekhandel reageert enthousiast.

Christelijk geloof en wortels van spiritualiteit
Spiritualiteit is in. Ondanks de toegenomen welvaart lijkt het alsof mensen ook een gemis ervaren in hun leven. Men is op zoek naar een betere balans in materieel en geestelijk welzijn. Een van de uitingsvormen hiervan is de Maand van de Spiritualiteit, die vanaf 2007 wordt georganiseerd.Spiritualiteit is een begrip geworden voor alles wat te maken heeft met ervaring, zelfontplooiing, bezieling, inspiratie en zingeving. Vaak op een religieuze manier, maar niet altijd. Het is daarom goed dat ook het christelijk geloof een eigen inbreng krijgt in de Maand van de Spiritualiteit. Douma, auteur van het christelijke actieboek Geworteld leven legt uit: ‘Op de ‘markt’ van spiritualiteit en zingeving kan de kerk een eigen ‘aanbod’ doen. (…) Christelijke spiritualiteit gaat over een levensstijl en een levenshouding die geworteld is in het evangelie van Christus. Dat evangelie gaat over bevrijding en verandering, over nieuwe ruimte om te leven, over liefde, vrede en vreugde. Allemaal thema’s die in de hedendaagse zoektocht naar zin, bezinning en bezieling zo’n grote rol spelen.’

Christelijke boekhandel
De eerste berichten uit de christelijke boekhandel zijn enthousiast. Deze week werden de eerste boekenpakketten en setjes actieboeken al flink besteld. Met deze boeken top 10 en actieboek kunnen zij op hun eigen manier de christelijke doelgroep bedienen.

Maand van de Spiritualiteit
De jaarlijkse Maand van de Spiritualiteit is een initiatief van Uitgeverij Ten Have, omroepvereniging KRO en dagblad Trouw. Ze willen aansluiten bij de groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die momenteel in de samenleving zichtbaar is. Aansluitend bij een jaarlijks nieuw te kiezen thema worden activiteiten georganiseerd, een boeken top 10 samengesteld en een verschijnt een actieboekje. In 2009 is het thema Wortel schieten.