Het was een vreugde om de afgelopen 24 uur in Werkhoven te zijn! We hadden daar in het kader van Wij kiezen voor eenheid een retraite om samen te luisteren naar en mee te bidden met Jezus’ gebed om eenheid (Johannes 17). Kijk voor een korte impressie op de site van de Raad van Kerken: Een gunnende kerk.

Voor mijzelf was vooral een nieuw moment de ontdekking hoe wezenlijk vriendschap is voor processen waarin kerken en kerkmensen elkaar zoeken. Vaak blijven processen hangen in een nogal institutionele benadering door mensen die vooral namens een instituut spreken. Deze retraite was eigenlijk een lang biddend gesprek van hart tot hart, waarin we elkaar op een dieper, spiritueel niveau leerden kennen. We hebben geen programma’s uitgerold. Wel hebben we gezegd en ook geproefd hoe belangrijk onderlinge vriendschap is, een spirituele vriendschap die een afspiegeling is van de liefdevolle vriendschap in de drie-enige God. Ook hebben we allemaal vanuit onze persoonlijke en gezamenlijke ontmoeting met de biddende Jezus in Johannes 17 een gebed uitgeschreven. Deze gebeden worden verzameld en zullen binnenkort op de site van Wij kiezen voor eenheid te vinden zijn. Hieronder volgt het gebed dat ik geschreven heb:

Heer Jezus, we danken u dat u gebeden hebt en nog bidt dat wij één mogen zijn. Leer ons zien dat we één zijn door in u te zijn, door ons te verwonderen over de overweldigende liefde en glorie die er stroomt in u, Vader, Zoon en heilige Geest. Breng ons binnen in die glorierijke liefde en leer ons te genieten van het geheimenis van uw zielsverbondenheid. Drie-enige, laat ons proeven van uw volkomen en eeuwige eenheid.

Dank u, Heer, dat u de glorie die u van de Vader hebt ontvangen met ons deelt. Open onze harten voor uw indrukwekkende glorie, voor uw volkomen verbondenheid, voor uw eeuwige eenheid. Raak ons aan, vul ons met uw kostbare hartsverbondenheid en geef dat we ons laten koesteren in uw hemelse omhelzing. Laat ons één zijn met u en laat ons zo ontdekken en beleven dat we één zijn met elkaar.

Heer Jezus, bidt uw gebed om eenheid in ons hart zodat we gaan meebidden in uw Geest. Wees zo de liefdevolle Schepper van de eenheid die wij zelf niet kunnen maken.

Heer Jezus Christus, ontferm u over ons.
Heer Jezus Christus, verheerlijk uzelf in ons.
Heer Jezus Christus, stort uw liefde in ons uit.
Heer Jezus Christus, heilig ons in uw waarheid.
Heer Jezus Christus, maak ons één: u in ons en wij in u.

Vader, heilige Vader, omarm ons.
Zoon, heilige Zoon, wees ons genadig.
Geest, heilige Geest, adem in ons.

Amen.