Heb je de Spiritualiteitwijzer al in gevuld? Ik heb het vanmorgen gedaan. De uitkomst verbaast me niet. Maar ik vind het wel buitengewoon waardevol om helder te hebben wat mijn primaire spirituele talen zijn omdat dat ook iets kan zeggen over de moeite die ik kan ervaren om mensen te bereiken die heel andere spirituele talen spreken. Bijvoorbeeld in de prediking.

Want hier ligt denk ik een heel mooie uitdaging van de Spiritualiteitwijzer en van het onderscheid in de negen spirituele talen: Hoe kunnen we in de kerk alle negen talen recht doen? En nóg iets spannender: zou je in de prediking veel meer recht kunnen doen aan alle negen talen die gesproken worden?

Lees hieronder de omschrijvingen van de 9 talen:


1 Spirituele taal van de Natuur. God zoeken in de buitenlucht

Het ware leven speelt zich voor jou buiten af. Als je de spirituele taal van de natuur spreekt en verstaat, haal je levenslessen niet uit boeken, maar uit het verhaal wat de natuur je vertelt. Met natuurschoon om je heen, ben je op je best en voel je dat je als mens echt tot je recht komt. Een dag niet buiten is een dag niet geleefd.

2 Spirituele taal van de Zintuigen. God zoeken in beleving en ervaring

De werkelijkheid zit niet in je hoofd, maar om je heen en hoe meer je die voelt, hoe beter je haar begrijpt. Je zintuigen zijn ontworpen om die werkelijkheid maximaal in je op te nemen. En waar het ene zintuig het soms laat afweten, compenseert de andere het gemis. Zorg voor je lichaam vind je belangrijk, het is immers het venster van de werkelijkheid. Je eet met aandacht en laat smaken tot je doordringen. Muziek hoor je niet, je luístert er naar en neemt het in je op. Een schilderij zie je niet, je belééft het.

3 Spirituele taal van de Traditie. God zoeken in rituelen en symbolen

If it’s not broken, don’t fix it is jouw motto. Vaste vormen zijn voor jou belangrijk, want waarom zou je het wiel opnieuw gaan uitvinden? Vernieuwing brengt wanorde met zich mee en moet alleen als het strikt noodzakelijk is. Symbolen oefenen een grote aantrekkingskracht op je uit, omdat ze je meer zeggen dan alleen woorden. Door het beoefenen van oude rituelen en het vasthouden aan symbolen, voel je je verbonden met de generaties voor je die al eeuwenlang hetzelfde deden.

4 Spirituele taal van de Eenvoud. God zoeken in toewijding en ascese

Als de taal van de eenvoud jouw taal is, vind je luxe vooral ballast. Het wegdoen van afleiding helpt je om te zien waar het werkelijk om gaat. Jij kunt je helemaal afsluiten om je te richten op het doel dat je voor ogen hebt. In onze maatschappij willen we zoveel en daardoor doen we vaak niets. Op een plek zonder al die afleiding kun jij je beter richten op wat belangrijk is en sta je open voor antwoorden.

5 Spirituele taal van de Idealen. God zoeken in confrontatie en actie

Mensen die de spirituele taal van de idealen en actie spreken, hebben een zesde zintuig voor het herkennen van onrecht. Grote thema’s als armoede, discriminatie, milieuvervuiling zijn bij uitstek dingen waarmee deze mensen zich bezig houden. Het blijft niet bij onrecht signaleren. Ze gaan er ook mee aan de slag, want woorden zijn gewoon niet genoeg. Mensen die deze taal spreken zijn charismatisch, idealistisch en een tikkeltje ongenuanceerd, juist omdat ze hun principes zo vurig kunnen verkondigen en uitleven.

6 Spirituele taal van het Zorgen. God zoeken door anderen te helpen

Jouw uitgangspunt is de ander. Je vindt het niet erg je eigen belangen opzij te zetten om ervoor te zorgen dat de ander tot zijn of haar recht komt. Dingen als gastvrijheid, een kaartje sturen, op ziekenbezoek gaan en een luisterend oor bieden, zijn voor jou vanzelfsprekend. Je ziet altijd de mens achter de nood. En je leeft helemaal op als je iets voor de ander kunt betekenen.

7 Spirituele taal van het Enthousiasme. God zoeken in vreugde en spontaniteit

Enthousiast is een woord dat goed bij je past. Mensen vinden je spontaan. Als jij iets bijzonders hebt beleefd, wil je het aan iedereen vertellen en het kan niet vaak genoeg. Je bent gespitst op het ongewone en haalt er vaak een wijze les over het leven uit. Dat kan geen toeval zijn, hoor je jezelf regelmatig zeggen. Mensen die deze spirituele taal beheersen zijn meestal extravert en kunnen anderen aansteken met hun enthousiasme.

8 Spirituele taal van de Verdieping. God zoeken door stilte en contemplatie

Contemplatie gaat over diepgang, verbondenheid en concentratie. Als je deze taal spreekt, dompel je je graag onder in het mysterie van God. Contemplatieve mensen zijn stille wateren met diepe gronden. Ze kunnen urenlang bezig zijn met maar één gedachte, om hem helemaal uit te pluizen en tot zich door te laten dringen. Ze voelen een diepe liefde voor God en daardoor ook voor anderen.

9 Spirituele taal van het Denken. God zoeken met kennis en verstand

Jij houdt ervan om je grijze cellen volop te benutten. Met je verstand ben je bezig de wereld om je heen te analyseren, verbanden te zien. En om dingen te begrijpen, moet je er vanaf een afstandje naar kijken. Dan zie je het grote plaatje. Mensen die deze taal spreken zijn twijfelaars, die dingen bevragen om er zeker van te zijn dat ze echt zo zijn. Ze hebben argumenten nodig om overtuigd te worden en als ze jou willen overtuigen, zullen ze zelf met een doortimmerd verhaal komen.

De stellingen van de Spiritualiteitwijzer

Dit zijn de 27 stellingen waaruit de Spiritualiteitwijzer bestaat. Geef aan in hoeverre de volgende stelling bij jou past

 1. Ik vind het belangrijk om andere mensen te helpen.
 2. Als ik iets mooi vind, zorg ik ervoor dat ik het van dichtbij kan ervaren.
 3. Vaste tradities en gewoonten voelen voor mij goed aan.
 4. Ik denk na over hoe ik mensen kan confronteren met misstanden.
 5. Ik ben het gelukkigst als ik buiten bezig ben.
 6. Ik word er blij van wanneer ik mijn enthousiasme kan uiten.
 7. Ik denk altijd na over wat mij met anderen verbindt.
 8. Ik doe van alles om dingen goed te begrijpen.
 9. Ik geniet van de schoonheid van de natuur.
 10. Wat ik interessant vind, ervaar ik graag van dichtbij.
 11. Als ik zie dat iemand hulp nodig heeft, doe ik er meteen iets aan.
 12. Op een plek zonder afleiding voel ik me op mijn gemak.
 13. Als ik enthousiast ben over een idee, wil ik het zo vaak mogelijk vertellen.
 14. Ik pak dingen aan op een manier die voorheen bij anderen ook nuttig is gebleken.
 15. Liefde kun je niet begrijpen, dat moet je van binnen voelen.
 16. Ik denk na over hoe alles in elkaar zit.
 17. Als ik onrecht zie, kom ik onmiddellijk in actie.
 18. Het geeft me voldoening als ik iets voor iemand heb kunnen doen.
 19. Ik wil nieuwe dingen leren over de natuur.
 20. Ik vermijd afleiding om me te richten op wat belangrijk voor me is.
 21. Het raakt me wanneer ik iets moois ervaar.
 22. In het leven zijn vaste gewoonten belangrijk.
 23. Als ik een mooie gedachte heb, schrijf ik die onmiddellijk op.
 24. Kennis opdoen maakt me blij.
 25. Ik denk na over hoe ik effectief mijn doel kan bereiken.
 26. Ik doe veel dingen spontaan.
 27. Onrecht en misstanden raken mij enorm.