Vandaag staat er in het Nederlands Dagblad een klein berichtje: het Werkgezelschap Christocentrische Gemeente is opgehouden te bestaan. Dat is niet wereldschokkend, maar wel waard om even vermeld te worden.

In dit werkgezelschap kwamen gedurende een aantal jaren predikanten uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt bij elkaar die eenzelfde passie hadden: Christus centraal stellen. Zijn ze daar nu mee gestopt? Nee natuurlijk.  Maar het was lastig om de organisatie van het Werkgezelschap draaiende te houden omdat iedereen volle agenda’s heeft en er inmiddels ook volop andere manieren zijn om wat meer studieus met elkaar aan de slag te zijn (zoals: Permanente Educatie Predikanten).

Maar ik denk dat een wat dieperliggende reden genoemd kan worden: het ‘momentum’ is voorbij. Tien jaar geleden was het in de beleving van veel gereformeerd-vrijgemaakten redelijk ‘nieuw’ om zo centraal op Christus gericht te zijn. Het denken en de geloofsbeleving van de vrijgemaakten was decennialang gedomineerd door kerk, verbond en doop, een soort heilige trits, waardoor het directe zicht op de persoon van Jezus wel eens wat vertroebeld raakte.

Maar inmiddels is het naar mijn indruk zo dat deze beweging van ’terug naar de kern’ heel breed wordt gedeeld in de GKV-kerken (op het ook écht in de praktijk wordt gebracht blijft natuurlijk een vraag, want Christus echt centraal stellen is behoorlijk revolutionair). Ik denk in elk geval samen met vele deelnemers aan dit gezelschap terug aan inspirerende bijeenkomsten die echt geholpen om op een christocentrische manier bezig te zijn met prediking, pastoraat, spiritualiteit, gemeenteopbouw, theologie en missionair gemeente zijn.

Dus geen enkele reden om te treuren. Hooguit reden om nog eens opnieuw contact te maken met het begin van deze ‘beweging’ bijvoorbeeld door even op onderstaande links te klikken en opnieuw het centrale Bijbels motto te spellen en je biddend eigen te maken: Zonder Mij kunnen jullie niets doen (Jezus in Johannes 15:5).

Geef een reactie! Mocht je als deelnemer (collegapredikanten dus) ook nog even uiting willen geven aan je dankbaarheid, doe dat dan gerust hieronder! Of als je het idee hebt dat je als gemeentelid vruchten hebt geplukt van deze ‘beweging’ – geef er woorden aan!