In heel veel kerken wordt gewerkt met kringen, kleine groepen, cellen of hoe ze ook maar genoemd worden. Sommige kerken zijn daar net mee begonnen, andere kerken willen de stap gaan maken en er zijn ook kerken die al jarenlang ervaring hebben met huiskringen.

In de Fonteinkerk werken we sinds 2004 met kleine groepen. Ze zijn inmiddels niet meer weg te denken! Tegelijk merk ik dat het voortdurend nodig is om aandacht te blijven besteden aan de groepen en aan de visie en aan de leiders van de klein groepen. Het boek dat ik hier kort signaleer gaat daar prachtige hulp bij bieden!

Het ‘Handboek voor kringleiders’ (verschenen bij Buijten & Schipperheijn) is een echt en heerlijk Nederlands boek. Daar was wat mij betreft ook behoefte aan. We hebben ons in de Fonteinkerk destijds laten inspireren door met name de Willow Creek gerelateerde boeken van Bill Donahue en ook wel door de praktijk in de Meerkerk in Hoofddorp, maar moesten daardoor steeds ook wel een vertaalslag maken. Die vertaalslag is nu niet meer nodig, want dit nieuwe handboek is volledig herkenbaar in onze eigen situatie.

Het is de drie auteurs (Hayo Wijma, Peter van Genderen en Theodoor Meedendorp) heel goed gelukt er een toegankelijk, praktisch en leesbaar geheel van te maken dat tegelijk ook een mooie eenheid vormt. Alle relevante thema’s komen aan de orde. En de praktijkvoorbeelden waarmee de tekst wordt gelardeerd zijn zeer herkenbaar. Boeiend vond ik met name ook dat er een goed verhaal in het boek te vinden is over het belang van de naamgeving van de kringen. Elke naam brengt namelijk een eigen kleur en verwachtingspatroon met zich mee (bijbelkring, cel, groeigroep, kleine groep, huiskring etc.). In de Fonteinkerk gebruiken we de aanduiding ‘kleine groepen’, maar soms wilde ik wel dat we ze destijds toch huiskringen hadden genoemd of groeigroepen.

Maar elk hoofdstuk in dit boek levert een eigen waardevolle bijdrage aan het geheel. Ik wens dit boek in handen van alle groepsleiders én ambtsdragers in onze gemeente. Hopelijk gaat het de komende paar jaar een structurele bijdrage leveren aan de continuïteit in de toerusting rond de kleine groepen.