Kort geleden stelde een collega mij de vraag: ‘Hoe kom je bij je thema’s voor je preken(series) en hoe vind je elke keer weer inspiratie?’ Dat is een mooie vraag voor enige reflectie over mijn eigen preekwerk. Ik ga er dus wat over opschrijven. Niet om daarmee te zeggen hoe het zou moeten (prescriptief) maar heel gewoon om te vertellen hoe dat bij mij in de praktijk gaat (descriptief). Dat zal voor mezelf enige reflectie en helderheid opleveren, en wellicht dat je dat als lezer interessant of, als je zelf predikant bent, zelfs leerzaam vindt.

Gastvrijheid en vreemdeling zijn

Momenteel ben ik bezig met preken over ‘Gods vreemdelingenbeleid’. Hoe kwam ik bij dat thema? We zijn als gemeente van de Fonteinkerk bezig met een missionair inspiratietraject. Daarin zijn we op zoek naar een sterkere profilering van onze gemeente als missionaire kerk, maar willen we vooral ook leren om als kerk de plek te zijn waar christenen toegerust worden om in hun eigen natuurlijke netwerken een missionaire levensstijl te vertonen. We zijn aan de slag gegaan met twee trefwoorden c.q. waarden: inclusiviteit en gastvrijheid.

Rond het thema inclusiviteit heb ik gezocht naar een thema dat voor zowel christenen als niet-christenen direct heel toegankelijk is. Ik kwam uit bij ‘de vrucht van de Geest’ (Galaten 5:22-23) en daarover heb ik in voorjaar en zomer een tiendelige prekenserie gehouden onder het thema ‘Je bent een mooi mens. Hoe God je karakter vormt’

Bij het thema van de gastvrijheid ben ik gaan zoeken naar Bijbelgedeelten die in dit verband leerzaam zijn. Zo heb ik een preek gehouden over de gastvrijheid van God  (Genesis 18:1-8) en over Eten met Jezus (themapreek). Inspiratie vond ik in Robert Vosloos boek ‘Engelen als gasten’ resp. enkel blogs van NGK-collega Pieter Kleingeld.

Advent

Na drie meer praktische preken over drie NT-teksten (Hebreeën 13:2, Romeinen 12:13 en Matteüs 7:1) vanuit een definitie van gastvrijheid als ‘ruimte scheppen voor de ander’ ben ik nu in de Adventsperiode bezig met een serie van vier die ik als overkoepelende titel heb meegegeven: ‘Gods vreemdelingenbeleid’. Ik heb simpelweg via biblija.net gezocht op vreemdeling en kwam zo uit bij drie teksten uit verschillende genres: Leviticus 19:33-34 (heb vreemdelingen lief omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte), Psalm 39:13 (als vreemdeling te gast bij God) en (de preek die ik op het moment dat ik deze blogpost schrijf aan het voorbereiden ben) 1 Petrus 2:11-12 (profielschets van een vreemdeling). Voor de laatste Adventszondag, al dicht tegen Kerst aan, heb ik gekozen voor de thematiek van Jezus als vreemdeling: er was voor hem geen plaats (Lucas 2:7). Deze prekenserie wordt dus mede gekleurd door de Adventsthematiek van verlangen, verwachting en verlossing.

Dat laat trouwens zien dat een van de kunsten die je als predikant moet leren beoefenen is: het combineren van thema’s die zich aandienen. Je kunt natuurlijk klagen (zoals best veel collega’s doen) dat er zo vaak allerlei themazondagen zijn en andere bijzonderheden die jou sturen c.q. beperken in je tekstkeuze. Maar ik zie het zelf eigenlijk vooral als een uitdaging van je creativiteit.

(De volgende blogpost gaat over de keuze van preekteksten en -thema’s voor Kerst, Oudjaarsavond en Nieuwjaarsmorgen.)