Een Haarlemse huisarts stelde in 1982 een onderzoek in naar engelenervaringen. Hij besloot om aan al zijn patiënten na een inleidende vraag (‘Hebt u een bepaalde godsdienst?’) deze vervolgvraag te stellen: ‘Hebt u ooit in uw leven een engel gezien?’ Hij stelde de vraag aan 400 mensen en schreef over zijn bevindingen het boek ‘Engelen: als beschermers en als helpers der mensheid’. Het boek ontving heel veel aandacht in de pers. Blijkbaar werd er een snaar geraakt.

Die Haarlems huisarts is dokter H.C. Moolenburgh. Ik heb hem net aan de lijn gehad. Want een gemeentelid uit de Fonteinkerk kent hem persoonlijk goed en heeft hem de vraag gesteld of hij open stond voor een gesprek met een dominee die over engelen wilde gaan preken. Dat stond hij. We hopen elkaar volgende week dinsdag te ontmoeten in het kader van mijn voorstudies rond een korte prekenserie over engelen op 13, 17 en 20 mei.

Aardig om te noteren is dat de engelenvraag bij zijn patiënten heel uiteenlopende (emotionele) reacties teweeg bracht. Moolenburgh heeft ze als volgt geclassificeerd, waarbij de meest voorkomende reactie bovenaan staat (de onderstaande uitdrukkingen beschrijven dus de primaire reactie toen de vraag gesteld ‘Hebt u ooit in uw leven een engel gezien?’):

Diep peinzen
Spontane lach
Nuchter
Verbaasd
Stralend
Geïnteresseerd
Medewerkend
Negatief
Beslist
Ernstig
‘Mijn partner’
Diverse reacties

Ik heb zelf inmiddels in een aantal pastorale bezoeken de vraag ook gesteld. De vraag wordt volstrekt serieus genomen, is tot nu toe mijn ervaring, zelfs enthousiast begroet! Spreken over het bestaan van engelen raakt een spirituele snaar!