In mijn zoektocht naar literatuur rond spiritualiteit en pastoraat kwam ik ook een boekje van Gideon van Dam op het spoor (2011). Het is maar een klein boekje en wat mij betreft is het wat te kort van stof. Maar toch biedt het prachtige aanzetten voor kerken die op zoeken zijn naar een meer spirituele en betekenisvolle invulling van het pastorale bezoekwerk.

Van Dam gebruikt de lange traditie van geestelijke begeleiding als model voor eigentijds pastoraal bezoekwerk. Aan de hand van de vijf feestrollen uit het Oude Testament laat hij enkele wezenlijke aspecten oplichten zoals de hartstocht van God die mag doorklinken in de liefdevolle aandacht voor de bezochte (Hooglied), de levensverhalen die verteld worden en die vindplaatsen mogen zijn van sporen van God (Ruth) en het van a tot z mogen delen van pijn en lijden in onze levens (Klaagliederen).

Ook bespreekt Gideon van Dam vijf manieren c.q. werkvormen die pastoraat kunnen maken tot geestelijke begeleiding waarin de weg van de pastorant voor God centraal staat. Eén daarvan is de wijsheid ‘Geef mij een woord’. In de eerste eeuwen van de christelijke traditie kwamen mensen wel naar kluizenaars in de woestijn toe om van hen een woord van God te ontvangen. Dat is ook vandaag belangrijk: pastoraat moet niet opgaan in alleen maar (invoelend) luisteren maar mag voor de pastorant ook iets nieuws te bieden hebben: een nieuw inzicht, een nieuw perspectief, een persoonlijk toegespitst woord van de Heer.

Kortom, een mooi boekje voor wie in pastorale contacten een laag dieper wil komen, de dimensie van de spiritualiteit wil aanraken!