Het was een heel bijzondere avond. Op woensdag 25 april was er in de Fonteinkerk voor het eerst een workshop Lectio Divina. Er kwamen vijftien deelnemers op af (het maximale aantal dat ik in gedachten had). Allemaal hebben ze de avond als heel inspirerend en waardevol ervaren. In enkele blogposts wil ik daarop wat reflecteren, met gebruikmaking van opmerkingen die ik achteraf van de deelnemers heb ontvangen.

‘Waardevolle persoonlijke verdieping in Gods woord.
Gods woord ging écht voor mij open.’

‘Ik beleefde innige verbondenheid,openhartigheid, veiligheid en verwondering.’

De workshopavond was als volgt aangekondigd:

Veel christenen willen graag de Bijbel lezen, maar vinden het moeilijk om daar een goede vorm voor te vinden.
Nu kent de christelijke traditie een al eeuwenoude vorm van Schriftlezen die heel behulpzaam is om op een persoonlijke manier met de Bijbel om te gaan.
Het gaat om de zogenaamde Lectio Divina. Letterlijk betekent dat: goddelijke lezing. Dat is een geestelijke manier van Bijbellezen die erop gericht is dat je leven er zo door gevormd wordt dat je meer op Christus gaat lijken.

We begonnen de avond met tot rust komen door te luisteren naar muziek. Ik had gekozen voor het Lied ‘Zegen mij’ van Sela, mee omdat het thema van de zegen ook in de tekst die we op de Lectio Divina-manier zouden benaderen daarover ging. Het luisteren hielp heel sterk om tot rust en concentratie te komen. (Via deze link kun je ook luisteren.)

Vervolgens plaatste ik de Lectio Divina in een wat breder kader van omgaan met de Bijbel. Daarbij onderscheidde ik drie manieren van omgaan met de Bijbel (die elk hun eigen waarde hebben en elkaar ook nodig hebben): Bijbllezing, Bijbelstudie en Bijbelmeditatie. Een wat uitgebreidere beschrijving daarvan kun je hier vinden: drie vormen van omgang met de Bijbel.

Wordt vervolgd…